Tag Archives: visstidsanställning

Uppsägningstid visstidsanställning

Hej
Jag har en allmän visstidsanställning 7 mån. Hur lång uppsägningstid har jag då? En del säger 1 månad en del säger ingen alls.

SVAR

Hej,

Huvudregeln enligt LAS är att man inte har uppsägningstid när man har en visstidsanställning då den inte är uppsägningsbar eftersom att den är tidsbestämd.
Men man kan om bägge parter är överens avtala om att ha uppsägningstid, och då brukar det oftast röra sig om ca. en månad.

Hälsningar,

Daniela

Får min anställde gå på anställningsintervju på betald arbetstid?

Hej
Jag har kommit in som ny chef och en av mina anställda har en visstidsanställning, att hon skulle få sluta fick hon reda på i maj och har under tiden sökt arbete. nu undrar jag om hon har rätt att gå på intervjuver under arbetstid eller om hon måste stämpla ut för dessa?
Mvh

Hej!

I lagen om anställningsskydd (LAS) 15 § står om arbetstagare som är visstidsanställda och där visstiden håller på att löpa ut och den anställde inte ska fortsätta att arbeta på arbetsstället. En korresponderande paragraf som rör din fråga finns i LAS 17 § där det står följande:

”En arbetstagare som har fått besked enligt 15 § första stycket har rätt till skälig ledighet från anställningen med bibehållna anställningsförmåner för att besöka arbetsförmedlingen eller på annat sätt söka arbete.”

Enligt ovanstående så har arbetstagaren rätt till ”skälig” ledighet för att söka jobb et.c. med exempelvis bibehållen lön. Om ni har kollektivavtal på din arbetsplats så kan det möjligen finnas en ännu tydligare skrivning där.

Vad som är ”skäligt” beror helt på hur situationen ser ut på din arbetsplats. Finns det fortfarande arbetsuppgifter att utföra, kan arbetstagaren självklart inte lägga större delen av din arbetstid på att söka nytt arbete. Om situationen är den omvända, d.v.s. att det inte finns några arbetsuppgifter, kan det vara rimligt att arbetstagaren söker nytt arbete under arbetstid. Vad gäller skäligheten så behöver man se till hela situationen på arbetsplatsen.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Uppsagd vid sjukskrivning och graviditet

Hej!
Jag har varit anställd som timvikarie i lite över ett år, efter ca 2 månader på jobbet så fick jag 2 veckors schema på ca 23 timmar i veckan och har jobbat så i ca 1 år.

Nu är jag gravid & för ca 1 månad sen blev jag sjukskriven 1 vecka för magkatarr & inflammerat åderbråck som gjorde mig sängliggandes. När jag ringde min arbetsgivare så sa hon att jag inte skulle behöva komma tillbaka till jobbet mer eftersom jag var både sjukskriven & gravid. Fast jag gärna hade jobbat minst en månad mer. Så jag fick sparken när jag var sjukskriven. Är fortfarande sjukskriven på deltid. Trodde inte man kunde få sparken undertiden man var sjukskriven, och frågade därför om hon kunde fylla i papper om graviditetspenning, men tydligen hade jag inget jobb kvar fast jag var sjukskriven. Så min fråga är får man verkligen sparka någon så för att man är gravid & sjukskriven? Dom har kollektivavtal.

svar:

Vid ett kollektivavtal mellan två parter kan det finnas andra anställningsformer än vad som finns nämnt och reglerat i lagen, då LAS är semidispositiv. Det menas med att det i ett kollektivavtal kan förekomma fler former av de anställningar som normalt sett finns med i lagen. Ofta finns andra former av tidsbegränsade anställningar i dessa kollektivavtal som bygger vidare på exempelvis §5 i LAS.

Om din anställningsform ej är ändrad i ett rådande kollektivavtal så ser jag det som att du har en tillsvidareanställning på ca 23h/ vecka. Då är det inte tillåtet att låta dig sluta på grund av varken sjukskrivning och/ eller graviditet.

Vad står i ditt anställningsavtal? Det borde finnas information om tjänst, uppsägningstid etc.  Hör med din arbetsgivare/chef eller facket om du kan ta del av kollektivavtalet. Om detta inte är en möjlighet så ta eventuellt kontakt med företagets HR – avdelning om sådan finns eller se om du kan finna rådande avtal på företagets eller arbetstagarorganisationens hemsida. Ibland finns denna information tillgänglig.

Återkom om du vill ha vidare stöd i frågan.

Med vänliga hälsningar,

Annika Andersson

Arbetsrättsjouren

Inlasad på timanställning?

Hej! 
Jag ha en fråga för jag är i nuläget timanställd i kommunen där jag bor och börjar närma mig inlasning. Nu är det så att jag väntar barn och har börjar få svårt för att arbeta.. Jag har inbokade tider till mitten på november och jobbar jag tills dess så blir jag lasad, men vad händer om jag blir sjukskriven innan? Får jag lasdagarna ändå eftersom jag har tiderna inbokade redan? 
Tack för svar!

Hej

Timanställning är inte en korrekt visstidsanställning enligt lag om anställningsskydd (LAS) däremot kan timanställning vara tillåten enligt gällande kollektivavtal. Om du har rätt till att räkna dessa dagar beror helt på hur detta kollektivavtal ser ut och på hur din tidigare visstidsanställning varit utformad. Vi kan inte ge dig ett konkret svar då vi saknar väsentlig fakta som gällande kollektivavtal och ditt/dina anställningsavtal. Men däremot vet vi att flera arbetsgivare både inom det privata så väl som den offentliga näringen ofta kombinerar flera typer av visstidsanställningar så att arbetstagare inte kan få tillsvidareanställning. Du skall därför vara om och kring dig gällande din anställningsform, är den korrekt enligt lag och gällande kollektivavtal? Har din visstidsanställning haft flera olika anställningstyper som allmän visstidsanställning, vikariat och timanställningar? Du kan i så fall inte räkna med att dessa räknas samman?

Du bör därför titta igenom dina anställningsavtal och det gällande kollektivavtalet, det är sällan så enkelt som att bara räkna enskilda dagar för att nå en tillsvidareanställning, då arbetsgivare gärna sätter i system att utnyttja olika anställningsformer för att behålla sina arbetstagare länge i anställning utan att ge dem tillsvidareanställning.

Vad gäller dina planerade dagar, har ni ingått avtal på dessa, har du rätt att räkna dem i ur sjukskrivningssynpunkt, dvs du har rätt till sjuklön och räkna dem som del av anställningsperiod. Sedan beror det som sagt helt på hur ditt anställningsavtal och kollektivavtal är utformat.

Lycka till!

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Uppsägningstid för min anställning?

Jag är anställd som personlig assistent för en privat samordnare.
Min fråga gäller anställningsform kontra uppsägning. Om jag citerar mitt anställningskontrakt:
Tidsbegränsad anställning (inga datum ifyllda)
Timanställning from 14 07 01 (inget slutdatum)
Arbetstid: Heltid 34-38 tim/vecka, sem ers betalas ut varje månad.
Uppsägningstid enligt vid var tid gällande kollektivavtal (Kollektivavtal Kommunal AB-P)
Så frågor:

1. Under det kollektivavtalet finns inga timanställningar – för så tolkar jag min anställning. Vad anser ni?
2. Vilken uppsägningstid gäller?
3. Hur säger man bäst upp sig, och vad är man skyldig att uppge som anledning?

Svar:

Hej!

1. Timanställning är ingen anställningsform som finns reglerad i lagen, utan har enligt sedvana på arbetsmarknaden i praktiken kommit att tillåtas. Står det alltså tidsbegränsad anställning i ditt anställningsavtal så är det den anställningsformen du är anställd under.

2. Då din anställning går under visstidsanställning får du se över om det står någonting om eventuell uppsägningstid i ditt anställningsavtal. Står det ingenting i detta kan du se över kollektivavtal och vad det står kring uppsägningstiden för visstidsanställning i detta. Finns det inte reglerat i kollektivavtal följer uppsägningsreglerna LAS. På Unionens hemsida kan du läsa följande kring uppsägning från visstidsanställning:

”En tidsbegränsad anställning behöver inte sägas upp, utan avslutas vid slutdatumet om inte arbetsgivaren erbjuder en ny anställning. Om du har en tidsbegränsad anställning är utgångspunkten att den inte är uppsägningsbar. Det innebär att både du och arbetsgivaren har förbundit er att anställningen gäller för en viss begränsad tid. Anställningen har ett start- och ett slutdatum. Men det förekommer att det finns blandformer, varav man kan se två typfall.

 

I det ena fallet står det till exempel att ”anställningen gäller tills vidare, dock längst till och med ett visst datum”. Anställningen är egentligen en tillsvidareanställning, men med ett i förväg bestämt sista datum. Då är det enligt Arbetsdomstolens praxis underförstått att vikariatet är uppsägningsbart.

I det andra fallet kan det stå att man ”vikarierar för någon, dock längst till och med ett visst datum”. I det fallet är det mer tydligt att det är en visstidsanställning, men att den upphör, när den man vikarierar för kommer tillbaka.

 

I båda fallen kan alltså dessa anställningar upphöra innan ”sistadatum”, men i det första fallet på grund av att den är uppsägningsbar och i det andra fallet på grund av att förutsättningarna för visstidsanställningen upphör (den man vikarierar för kommer tillbaka). Om arbetsgivaren har gjort ditt kontrakt uppsägningsbart, så har du också rätt att avsluta det med minst en månads uppsägningstid.”

 

 

 

3. Uppsägning sker på bästa sätt genom att du sätter dig och har en muntlig dialog med din arbetsgivare och förklarar sakligt med honom varför du valt att säga upp dig från den nuvarande arbetsplatsen. Du har egentligen ingen skyldighet att uppge anledning för uppsägning till din arbetsgivare, mitt råd till dig är dock att vara saklig och ärlig kring varför du väljer att säga upp dig. Detta för att få ett så bra avslut som möjligt på din nuvarande arbetsplats.

Timanställning är inte lagriktig anställningsform

Hej!
Jag jobbar som guide för olika researrangörer, som jag får uppdrag ifrån, en resa i taget (allt från 3-12 dagar). Jag får oftast uppdragen 1-4 månader i förväg. En del resor blir inställda och då blir jag utan jobb de dagarna. Detta brukar jag få reda på 4-6 veckor innan resans avgång. Jag får alltid betalt per dag, aldrig per timme.
Arbetsförmedlingen säger att jag är timanställd, medan jag påstår att jag är projektanställd. Vem har rätt? Vilken är den juridiska definitionen på ”timanställning” och i vilken lagtext kan jag hitta den definitionen?

Hej

Rent krasst har ingen av er rätt. Timanställning eller projektanställning är inga lagriktiga anställningsformer enligt svensk arbetsrätt. Det är ett problem att varken arbetsgivare eller arbetstagare känner till att denna typen av anställning inte är riktigt  såvida det inte finns ett gällande kollektivavtal som definierar denna typen av anställningsform.

Dessa tidsbegränsade  anställningsformer är godkända enligt LAS

5 § Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas
1. för allmän visstidsanställning,
2. för vikariat,
3. för säsongsarbete, och
4. när arbetstagaren har fyllt 67 år.

Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

Arbetsförmedlingen borde definitivt veta vad som gäller.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Uppsägningstid vid visstidsanställning?

Hej!

Jag har en lönebidragsanställning, en visstidsanställning på 6 månader. Nu har jag varit på intervju för ett annat jobb som jag gärna vill ha. Men förutsättningen är att jag kan börja innan min visstidsanställning går ut. Kan jag säga upp mig? Min chef säger att man inte kan säga upp en visstidsanställning. Jag pratade med facket, som efter att ha tittat i det kollektivavtal som gäller mig (BEA enligt mitt anställningsavtal) sa att jag har 14 dagars uppsägningstid. Vad gäller?

Hej,

Det beror helt på hur ni har avtalat kring din visstidsanställning (exempel projektanställning, vikariat, säsongsarbete eller överenskommen visstidsanställning). Vanligtvis är en visstidsanställning inte uppsägningsbar dvs. att du förbinder dig att arbeta under hela avtalstiden samtidigt som arbetsgivaren förbinder sig att ha dig kvar. Ofta så görs dock separata uppgörelser i anställningsavtalet som innebär att anställningen kan sägas upp. Då är det ofta en en ömsesidig uppsägningstid om 1 månad som avtalas.

Om ni har kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor på arbetsplatsen så rekommenderar jag dig att titta vad det står skrivet om visstidsanställning i det.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Vikariat och visstidsanställning?

Hej!

Jag har varit anställd som vikarie i 726 dagar. Behöver jag komma upp i 730 dagar för att bli tillsvidareanställd? Eller hur många dagar räknar man på två år?

Sen försöker företaget lösa detta genom att omplacera mig till en annan avdelning så att de kan ge mig visstidsanställning istället. Har alltså jobbat på samma vikariat i 726 dagar. Nu blir man istället omplacerad och någon annan får ta ens uppgifter som man har trivts bra med i snart två. Mindre kul.

Hej,

Enligt LAS får en allmän visstidsanställning och vikariat vara i max två år, vardera under en femårsperiod. Du kan alltså vara tidsbegränsad anställd i totalt fyra år om du går mellan vikariat och allmän visstidsanställning. Går anställningen över den tidsgränsen övergår den till en tillsvidareanställning.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Skriva på visstidsanställning?

Hej,

Jag är i lite av ett dilemma. Jag är nyutexaminerad student och har sökt en del sommarjobb samtidigt som jag söker andra jobb. Jag undrar hur det fungerar om jag skulle tacka ja till ett sommarjobb för att försäkra mig om att ha någon sysselsättning och sedan ändra mig om jag får ett bättre erbjudande om en heltidstjänst. Kan jag säga upp mig från sommarjobbet om jag gör det inom tidsrymden för kollektivavtalet på arbetsplatsen (t.ex. minst 1 månad före startdatum etc.) eller beror detta på anställningsform? Eftersom det rör sig om ett jobb i ett par sommarmånader så kan det röra sig om visstidsanställning och detta är något av ett känsligt ämne hos arbetsgivare. Jag vet inte vad som gäller. Jag vill ju inte stå utan jobb och gärna ta det bästa alternativet i slutändan om man får flera erbjudanden.

Hej,

Om du skulle skriva på anställningsavtal gällande en visstidsanställning som avser sommararbete, kan du inte bryta denna, såvida du inte förhandlar dig till denna möjlighet och detta skrives in i anställningskontraktet.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Turordning

Hej,

Omfattas visstidsanställda av turordningsreglerna? Om inte- innebär det således att en visstidsanställd kan få arbeta kvar vid arbetsbristuppsägningar framför
någon med tillsvidareanställning som har arbetat längre?

Hej,

I lagen om anställningsskydd benämns inte turordningen som endast gällande för tillsvidareanställda, utan denna gäller alla anställningar på företaget, så även visstidsanställda.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren