Tag Archives: villkor

Villkor i vården

Hej,
Jag jobbar inom hemtjänsten där man ofta jobbar kvällar och dag efter, vid dessa tillfällen får man bara 8 timmar vila från att man kommer hem, varför är det såhär inom vården? Skall vi inte ha samma rättigheter som andra inom ”vanliga jobb? Dessutom jobbar man från måndag till måndag med endast 1 dag ledigt när man har helg.

Svar: Inom vården och omsorgen finns det i de flesta fall kollektivavtal som facket har förhandlat fram tillsammans med arbetsgivaren. I de avtalen kan man i vissa delar göra avsteg från lagen, t.ex. vad gäller arbetstider och dygnsvila. Men det vanliga är att kollektivavtalet är mer förmånligt som helhet för den anställde, än vad det skulle varit utan ett avtal.

Kontakta ditt fackförbund eller det förbund som har kollektivavtalet på din arbetsplats och ställ dina frågor till dem.

Hälsningar Camilla Ländin

15 år och visstidsanställd

Jag är 15 år och är visstidsanställd. Jag har inget datum där det står hur länge jag ska jobba där. Där står bara arbetsuppgifterna.  Om där ej står något datum kan jag säga upp mig då utan att jobba en månad till?

Hej,
Om du inte har ett anställningsavtal ännu men är anställd under en viss tid så kan du egentligen inte säga upp det avtalet. Du är skyldig att arbeta hela avtalstiden, och arbetsgivaren är också skyldig att låta dig jobba och få lön under den tiden.
Men i praktiken så brukar många ändå tillämpa 1 månads uppsägningsid, så jag skulle nog säga att det är vad som gäller för dig.
Om du inte har fyllt 16 år ännu så måste det också finnas en handledare på arbetsplatsen som kan hjälpa dig och lära dig jobbet.

Hälsningar Camilla Ländin

Vikariat som chef, vad gäller?

Jag har en tillsvidareanställning som butiksbiträde men har nu fått vikariat i 1 år som butikschef.
Vad gäller för regler då? Kan jag bli uppsagd helt eller tillbaksvisad till butiksbiträde?

SVAR:
Det rimliga är att du formellt begär tjänstledigt från din vanliga tjänst, på så sätt är du garanterad att den finns kvar efter vikariatet. Om din butikschefstjänst inte blir förlängd eller omvandlas till en tillsvidaretjänst så går du tillbaka till butiksbiträdetjänsten efter avslutat vikariat. Du får då samma villkor och lön etc som du har idag, inte dem du hade i din chefstjänst.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren