Tag Archives: vikariat

Vikariat och tjänstledigt för studier

Hej! En anställd som har haft vikariat under ca 4 år är nu utan arbete då den ordinarie personalen är tillbaka. Nu finns det ev fast tjänst ledig på samma arbetsplats men den anställde som har vikarierat ska nu börja studera. Om personen får en fast tjänst nu måste hon då varit anställd på den tjänsten i 6 månader för att får rätt till tjänstledighet pga studier eller får hon tillgodoräkna sig vikariet som anställningstid för studieledighet?

Hej

En arbetstagare som har haft ett och samma vikariat under fyra år, borde enligt mig vara tillsvidareanställd. Det är inte lagligt att ha personal på ett och samma vikariat under så lång tid se (5 § Lag om anställningsskydd).
Vad gäller lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning är kriterierna enligt (3 § Studieledighetslagen) att arbetstagare som varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna (infriat då arbetstagare varit i tjänst i ca 4 år) eller sammanlagt minst tolv månader under de två senaste åren (infriat). Dvs oberoende anställningsform har arbetstagaren rätten att vara ledig. Hon behöver alltså inte vara tillsvidareanställd för att ta del av rättigheten. Arbetstagare som har åtnjutit ledighet, skall när hon återgå i arbete vara tillförsäkrad samma eller likvärdig anställning (9 § Studieledighetslagen).

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

Vikariat som chef, vad gäller?

Jag har en tillsvidareanställning som butiksbiträde men har nu fått vikariat i 1 år som butikschef.
Vad gäller för regler då? Kan jag bli uppsagd helt eller tillbaksvisad till butiksbiträde?

SVAR:
Det rimliga är att du formellt begär tjänstledigt från din vanliga tjänst, på så sätt är du garanterad att den finns kvar efter vikariatet. Om din butikschefstjänst inte blir förlängd eller omvandlas till en tillsvidaretjänst så går du tillbaka till butiksbiträdetjänsten efter avslutat vikariat. Du får då samma villkor och lön etc som du har idag, inte dem du hade i din chefstjänst.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Jag har jobbat som timvikarie sedan 120524. Från i höstas -1309 så har jag gått på en rad som det kallas som vikarie. Hur länge tar det innan man blir inlasad som det kallas?

SVAR: Hej, Lagen om Anställningsskydd (LAS) 5 § tydliggör hur en arbetstagare som under en femårsperiod har varit anställd i sammanlagt mer än två år är berättigad en tillsvidareanställning. Dock är det att notera att allmän visstids anställning och vikarie är två olika anställningsformer. Därför är det att rekommendera att gå tillbaka och se över dina anställningsbevis under denna period. Överstiger en av anställningsformerna mer än två år så ska anställningen övergå till en tillsvidare och är lika med inlasad.

Hälsningar Rebecka Persson

Arbetsrättsjouren

Obehörig lärare? gäller LAS då?

Hej.

Har fått en fråga angående LAS.

En anställd har haft en visstidsanställning under en period, hon har på egen
begäran sagt upp sig från anställningen. Efter en period har hon återkommit till
företaget och då erbjudits ett vikarierat för en anställd som är
föräldraledig. Nu hävdar den anställde att hon ska anställas enligt LAS då hon
anser att de båda perioderna ska räknas samman, stämmer detta?

Om detta stämmer kommer det innebära en

övertalighet. Eftersom den ev inlasade individen bara är barnskötare och inte
förskollärare kan hon då sägas upp eftersom hon inte har behörighet.

Hej

Vill du precisera vilken typ av anställningar hon har haft? och om hon verkligen sa upp sig själv?

Har hon haft en allmän visstidsanställning och sedan ett vikariat, ska de räknas separat. Hon kan inte räkna samman dessa enligt praxis. Men jag tycker även arbetsgivare ska tänka på vilket utsatt läge denna arbetstagare befinner sig i, att bygga tidsbegränsade anställningar på varandra innebär större stress, högre risk för sjukskrivning och mycket sämre ekonomiska villkor för arbetstagaren.

Sedan har du så klart möjligheten att göra detta, det är ert val men tänk också på att det kan vara fördelaktigt att på långsikt försöka behålla arbetstagare, då både engagemang och prestationsförmågan ofta går ned vid slutet av tidsbegränsade anställningar. Det kostar även både tid och pengar att rekrytera nya tidsbegränsade anställningar. Framförallt borde det även påverka klienterna som ni arbetar med ”dvs barnen” det kan inte vara bra att byta personal hela tiden för att få till en bra verksamhet.

Arbetsdomstolen har i ett fall (AD 2002:92) utalat sig om behörighetsnormen för lärare att få en tillsvidareanställning när de inte är behöriga och haft en vikariatstid som i normalfallet borde övergå till en tillsvidareanställning.

Det anförda innebär att Arbetsdomstolen med hänsyn till skollagens bestämmelser finner att en obehörig lärare inte med stöd av bestämmelsen i 5 § andra stycket anställningsskyddslagen kan grunda någon rätt att få sin tidsbegränsade vikariatsanställning omvandlad till en tillsvidareanställning som lärare. ”.

Dvs du har två punkter att utgå från här, hon kan inte lägga ihopa den allmänna visstidsanställningen med vikariatet och hon kan inte heller begära att få en tillsvidare anställning som förskolelärar om hon inte är behörig.

MVh Tobias Bergin
Arbetsrättsjouren

[wp_ad_camp_1]

Vikariat och visstidsanställning?

Hej!

Jag har varit anställd som vikarie i 726 dagar. Behöver jag komma upp i 730 dagar för att bli tillsvidareanställd? Eller hur många dagar räknar man på två år?

Sen försöker företaget lösa detta genom att omplacera mig till en annan avdelning så att de kan ge mig visstidsanställning istället. Har alltså jobbat på samma vikariat i 726 dagar. Nu blir man istället omplacerad och någon annan får ta ens uppgifter som man har trivts bra med i snart två. Mindre kul.

Hej,

Enligt LAS får en allmän visstidsanställning och vikariat vara i max två år, vardera under en femårsperiod. Du kan alltså vara tidsbegränsad anställd i totalt fyra år om du går mellan vikariat och allmän visstidsanställning. Går anställningen över den tidsgränsen övergår den till en tillsvidareanställning.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Vikariat på vikariat vad gäller?

Hej jag är anställd som behovsanställd. Sen fem månader tillbaka så går ja på
ett vikariat för en som är mammaledig. Första tre månaderna fick jag papper på
detta men det dröjde nästan två månader innan jag fick papper sen har jag inte
fått mer papper. Min fråga . Kan de hålla på och ge mig tre månader i taget på
samma vikariat ? Ska man inte få skriftligt papper direkt på vikariat. Jag ska
söka till en utbildning vad gäller när jag säger upp mig ? På första pappret
stod det 14 dagar uppsägning på vikariatet sen återgå till behovsanställd men
ska jag göra två uppsägningar då ? Mvh

Hej

Först bör du titta över om ni har något kollektivavtal på din arbetsplats, och på vilket sätt detta påverkar
din anställningsformalia. Är du själv med i facket hör gärna med dem vad de säger. Om det inte finns några som helst
inskränkningar i kollektivavtalet gällande avtalshanteringen gäller följande enligt LAS (lag om anställningsskydd).

Enligt lag om anställningsskydd, får avtal om tidsbegränsad anställning träffas för vikariat. Ett anställningsavtal
behöver inte vara skriftligt eftersom ett anställningsavtal är ett sk konsensualavtal ” så länge du och din arbetsgivare är överens”.
Det som gäller för en tidsbegränsad anställning som tex vikariat är att anställningen upphör utan föregående uppsägning vid anställningsstidens utgång eller när arbetet är slutfört.

I ditt fall gäller att du arbetar till ett visst slutdatum eller tills den du vikarierar för kommer tillbaka till sin anställning. Detta ska däremot ange i sk anställningsvillkor.

Anställningsvillkor är inte det samma som ett anställningsavtal. Men i anställningsvillkoren ska det framgå; din slutdag, eller vad som gäller för att anställningen skall upphöra. och vilken form av tidsbegränsad anställning du har. Dessa anställningsvillkor ska utfärdas senast en månad efter att du börjat arbeta.

Be om anställningsvillkor, så både du och din arbetsgivare vet vad som gäller!

 

Lycka till

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

Säga upp vikariat?

Jag har en fråga angående mitt anställningsavtal och dess uppsägning.

Arbetet jag har är ett vikariat för en tjej som är mammaledig. Vid den enda
intervju jag hade för att få jobbet så frågade arbetsgivaren om jag gick med på
provanställning i 6 mån, vilket jag accepterade.

När jag efter 2 månaders arbete fick (be om) ett avtal så fick jag ett
”anställningsavtal”. Avtalet innehåller, förutom arbetsuppgifter, antal timmar
och lön osv så står det ”Anställningsform: Föräldravikariat” (notera;
inget slutdatum). Avtalet innehåller inga övriga villkor eller uppgifter om
uppsägning (det har heller inte diskuterats något muntligt angående uppsägning).

Jag har nu arbetat där i 4 månader och kommer eventuellt byta jobb inom snar
framtid (om ca 2 månader). Vad gäller vid uppsägning? Har jag rätt att säga upp
mig? Hur lång blir i sådana fall uppsägningstiden?

Tack på förhand!

Svar:
Hej,
En allmän visstidsanställning kan inte inledas med provanställning, då syftet med provanställning är att båda parter ska få testa möjligheten till en tillsvidareanställning. Men vad jag förstår av ditt mail står det inte i ditt anställningsavtal att du har en provanställning utan ett vikariat.

Vikariat är en så kallad tidsbegränsad anställning enligt 5§ i Lagen om anställningsskydd (LAS). Huvudregeln för en sådan anställning är att den inte kan sägas upp i förtid, det vill säga innan avtalstiden har gått ut. Det går emellertid att avtala om att en sådan tidsbegränsad anställning skall kunna avbrytas i förtid, detta framgår av 4§ LAS. Men enligt ditt anställningsavtal har ni inte avtalat om någon uppsägningstid så egentligen är du bunden tiden ut. Det blir dock ett problem eftersom det inte finns ett slutdatum i ditt avtal.

Jag skulle rekommendera sig att prata med arbetsgivaren och fråga hur lång uppsägningstid du har? Detta för att se vilken syn arbetsgivaren har på saken. Skulle arbetsgivaren då hävda att du inte kan säga upp dig kan du hänvisa till otydligheten i anställningsavtalet samt den inledande diskussionen om provanställning. Finns det kollektivavtal på arbetsplatsen bör du även undersöka vad som står där. Enligt LAS kan du som anställd gå på dagen om du vill avsluta din provanställning och som tillsvidareanställd har du en månads uppsägningstid. (Om inte kollektivavtalet säger annat)

Du är välkommen att återkomma om det uppstår nya frågor.

Med vänlig hälsning

Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren

[wp_ad_camp_1]