Tag Archives: veckovila

Arbetsgivaren tvingar mig arbeta övertid, vad gäller?

Hej!

Jag jobbar som personlig assistent och mina arbetsgivare är brukarens föräldrar. De säger att jag måste jobba 5 dygn i sträck, vilket blir 120 timmar/sträck, om jag inte gör det blir jag av med jobbet… Är inte detta olagligt? Och hur går jag tillväga för att anmäla detta samt ha kvar jobbet?

Svar:

Hej!
Om inte kollektivavtal säger annat gäller lagar och regler enligt Arbetstidslagen. Enligt Arbetstidslagen får den ordinarie arbetstiden högst uppgå till 40 timmar i veckan enligt § 5. När det finns behov av ökad arbetstid får övertid tas ut med högst 48 timmar på en period av fyra veckor eller 50 timmar på en kalendermånad enligt § 8 samma lag. Enligt Arbetstidslagen § 13 och 14 har en arbetstagare rätt till 36 timmars sammanhängande vila per vecka, samt en dygnsvila på 11 timmar per dygn. Vid särskilda skäl, såsom exempelvis oförutsägbara händelser får avvikelser ske mot dygns- och veckovilan. Om inte kollektivavtalet säger annat har din arbetsgivare har alltså ingen rättighet att bryta dessa regler nämnda ovan. Denne har därmed heller ingen rätt att säga upp dig på dessa grunder. Du kan även hänvisa till dessa lagar och regler som är beskrivna i Arbetstidslagen för din arbetsgivare för närmre diskussion kring problemet. Råd till dig är att kontakta eventuell facklig organisation, så kan de hjälpa dig närmre med detta. Lycka till!

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

Vad gäller vid dygnsvila samt veckovila?

Jobbar inom handels och arbetsgivaren vill att vi ska jobba mindre vid lågsäsong och mer vid högsäsong. Jag har en 75% tjänst och månadslön. Jag finner det konstigt då det inte så lite påminner om Metalls krisavtal fast utan löptid. Antar att 48 timmars regeln gäller vid en sjudagarsperiod samt sammanhängande nattvila på 11 timmar så hur är det ens möjligt att föreslå denna typen av arbetstid?

Svar:

Hej!
Om du enligt ditt anställningavtal har skrivit under på en 75 %-tjänst så är det det som gäller. Detta innebär att din arbetsgivare har en skyldighet att låta dig arbeta dessa 75 % om inte annat avtalats. Arbetsgivaren kan vid arbetstoppar kräva övertid från arbetstagare. Övertiden regleras i ATL § 8. och säger att när det finns särskilt behov av ökad arbetstid får övertid tas ut med högst 48 timmar per arbetstagare under en fyraveckorsperiod eller 50 timmar under en kalendermånad, dock högst 200 timmar under ett kalenderår. Arbetsgivaren får dock inte bryta mot dygn/ eller veckovilan som regleras i ATL § 13 och 14.

Enligt Arbetstidslagen har en arbetstagare rätt till 36 timmars sammanhängande vila per vecka, samt en dygnsvila på 11 timmar per dygn. Vid särskilda skäl, såsom exempelvis oförutsägbara händelser får avvikelser ske mot dygns- och veckovilan. Är detta någonting som händer ofta på din arbetsplats är det dock någonting som du bör ta upp med din arbetsgivare. Är du fackligt ansluten kan du kontakta din fackliga organisation så kan de hjälpa dig närmre med detta.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

Veckovila – hur flexibel är den?

När veckovila infaller på röd dag då man per automatik är ledig. Kan man då flytta veckovilan till nästkommande arbetsdag?

SVAR:

Hej,

I enlighet med 14 § arbetstidslagen så har man som arbetstagare rätt till en sammanhängande ledighet om 36 timmar under varje sjudagars period (beredsskapstid ingår ej).  Det finns en flexibilitet huruvida veckovilan förläggs då lagen är dispositiv och kan ändras genom kollektivavtal.

Vänligen
Sandra Amrén
Arbetsrättsjouren

Veckovila vid sjukdom

Hej. Jag undrar om veckovila och dygnsvilan.Om jag är sjuk hela min vecka och sedan går till jobbet, har jag då rätt till min veckovila den veckan jag var sjuk och inte kunde jobba?

Om jag är sjuk någon eller några dagar på min arbetsvecka,kan jag då åberopa att jag skall ha min veckovila?

Hittar inga svar på detta. Visst ska sjukdom räknas som arbetad tid ?

Hej,

Sjukdom räknas inte per automatik som arbetad tid, lagen förskriver däremot att du ska erhålla likadana förmåner när du är sjuk som när du skulle ha varit i arbete.

Jag skulle vilja råda dig till att läsa i ert kollektivavtal, om ni har sådant, där detta brukar regleras mer ingående.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren