Tag Archives: utan samtycke

Kan arbetsgivaren tvinga mig att byta avdelning?

Hej!
Jag jobbar på ett boende för äldre dementa som undersköterska. Vi fick en ny chef för ca 2 år sedan. Blev inkallad på kontoret & fick utan förvarning veta att jag skulle byta avdelning,hon hade även pratat med några fler . Ingen av oss vill detta , men hon säger att det är arbetsmiljö fråga. Våra medarbetare som inte ska flytta vill inte heller.förklarade för henne att min arbetsmiljö kommer inte bli bra, eftersom jag stor trivs som det är nu med arbetskamrater, brukare och anhöriga på min avdelning.vad kan jag göra och vad har jag för rättigheter? Hon och personal chefen hotar med uppsägning om vi vägrar .

SVAR

Huvudregeln är att arbetsgivaren att rätt att leda och fördela arbetet på det sätt de anser är mest lönsamt för verksamheten. Så vill de göra en mindre omorganisering så har de rätt att göra det. Dock så ska du behålla din lön och liknande ansvar som du haft på din tidigare arbetsplats.

Det är däremot önskvärt att arbetsgivaren kallar till möte och berättar om varför detta sker så att det inte blir några missförstånd.

Hälsningar,

Daniela Alm

Kan min arbetsgivare göra avdrag på min lön utan mitt samtycke?

Hej! Min arbetsgivare betalade ut 1/3 av min lön och resten påstår han att jag har tagit ut pengar i förskott men däremot har jag inte!!! Så just därför han gjorde löneavdrag på resten. Hur ska jag går till väga för att driva in mina pengar?

SVAR

Din arbetsgivare får lov att kvitta din lön om denne har ditt medgivande. Även om de inte skulle ha det så kan de göra det om de tar kontakt med Kronofogden först, annars kan de bli ersättningsskyldiga till dig. Detta regleras i Kvittningslagen.

Din arbetsgivare ska kunna visa upp vad det är de har gjort avdrag för.

Är du medlem i ett fackförbund så bör du ta kontakt med dom. Är du inte det så kan vi titta närmare på ditt ärende, men då tar vi en avgift för det.

Hälsningar,

Daniela Alm