Tag Archives: underlag till a-kassa

Anställningsbetyg eller arbetsgivarintyg

Hej
Nu har jag försökt att få mitt arbetsgivarintyg från min tidigare arbetsgivare,
men han vägrar och nu svarar han inte när jag ringer… kan ni hjälpa eller
berätta hur jag skall göra?

Hej

Enligt arbetsrättlig lagstiftning finns ingen skyldighet för arbetsgivare att utfärda ett anställningsbetyg/intyg, men arbetsgivare är ändå skyldiga att utge ett sådant enlig praxis. På ren svenska innebär detta att även om det inte finns en lagparagraf säger att din arbetsgivare ska ge dig ett sådant underlag har du ändå rätt att få ut ett.

Det innebär att får du inte ut ditt betyg/intyg kan du vända dig till tingsrätten som då ålägger din arbetsgivare om vite om de inte lämnar ut betyget/intyget.

Be att din arbetsgivare skickar över intyget/betyget i annat fall kommer du att vända dig till domstol för att få ut det.

Du kan om du gärna vill hänvisa till lag trycka på 47 § arbetslöshetsförsäkring, där arbetsgivare på begäran ska utfärda arbetsgivintyg på en särskild blankett som underlag till a-kassan bedömning.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren