Tag Archives: två år

Vikariat och visstidsanställning?

Hej!

Jag har varit anställd som vikarie i 726 dagar. Behöver jag komma upp i 730 dagar för att bli tillsvidareanställd? Eller hur många dagar räknar man på två år?

Sen försöker företaget lösa detta genom att omplacera mig till en annan avdelning så att de kan ge mig visstidsanställning istället. Har alltså jobbat på samma vikariat i 726 dagar. Nu blir man istället omplacerad och någon annan får ta ens uppgifter som man har trivts bra med i snart två. Mindre kul.

Hej,

Enligt LAS får en allmän visstidsanställning och vikariat vara i max två år, vardera under en femårsperiod. Du kan alltså vara tidsbegränsad anställd i totalt fyra år om du går mellan vikariat och allmän visstidsanställning. Går anställningen över den tidsgränsen övergår den till en tillsvidareanställning.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren