Tag Archives: tjänstledighet

Får arbetsgivaren sätta mig som tjänstledig?

Hej
Min arbetsgivare har utan att fråga mig lagt mig som tjänstledig, egna angelägenheter.
Det har skett efter en längre tids sjukskrivning när ersättningen från Försäkringskassan drogs in. Jag är fortfarande sjukskriven. Är det rätt att de kan göra så vad jag förstår så betalar inte arbetsgivaren in tjänstepension när jag är tjänstledig. Jag har inte rätt att lämna in läkarkvitton, får ej friskvårdsbidrag.

Jag har ställt frågan till arbetsgivaren om hur de kan göra så när (Jag lämnar läkarintyg fortlöpande) vilken rätt de har men får inte något svar.

Svar: Tjänstledighet kan endast göras på egen begäran av arbetstagaren. Det är alltså bara du som kan lägga in dig som tjänstledig, inte arbetsgivaren. Har de gjort det ska det ändras tillbaka för de har ingen rätt att göra så. Prata med din arbetsgivare igen eller kontakta facket om du är medlem. Din sjukskrivning kvarstår även om din ersättning från Försäkringskassan dras in då sjukskrivningen utfärdas av en läkare.

Hälsningar Malin Karlsson
Arbetsrättsjouren

Kan jag avbryta min tjänstledighet och få lön under uppsägningstiden?

Hej,
Jag är tjänstledig för studier och fick idag ett besked om uppsägning. Jag har 4 månaders uppsägningstid men kommer inte få betalt för de månaderna. Jag undrar därför om jag kan avsluta min tjänstledighet (har rätt att återgå till arbetet inom max en månad vid avslutad ledighet) och då få lön? Är ändå arbetsbefriad under uppsägningstiden.

Svar: Det stämmer att ersättning normalt inte utgår om du är tjänstledig under din uppsägningstid. Som du säger så har du rätt att återgå i arbete om du avbryter dina studier. Du har inte rätt att återgå tidigare än två veckor men en månad efter att underrättelse sker. Ja du kan alltså avsluta din tjänstledighet för att ”återgå i arbete” men att du då blir arbetsbefriad med lön.

Hälsningar Malin Karlsson
Arbetsrättsjouren

Rätten att avbryta tjänstledighet och återgå till arbete

Hej,
Jag har fått beviljat tjänstledighet under 1 år från min arbetsgivare.
Jag undrar vad som gäller om jag skulle vilja avbryta min tjänstledighet och vilja återgå till mitt arbete tidigare?

Svar: Det finns några olika lagar som reglerar möjligheterna till tjänstledighet. Till exempel studieledighetslagen. Är du tjänstledig för studier har du enligt 10 § rätt att återgå till arbete om du vill det. Dock måste du informera arbetsgivaren om det 2-4 veckor innan du har tänkt att gå tillbaka till arbetet. Hur tjänstledigheten är beviljad har också betydelse då om du t.ex. blivit beviljad tjänstledighet för studier under 2 år, inte har rätt att gå in och arbeta på sommaren. Söker man tjänstledigt för varje termin är arbetsgivaren skyldig att låta arbetstagaren jobba mellan perioderna. Denna lagen gäller dock bara tjänstledighet för studier och går inte att tillämpa på all typ av tjänstledighet. Kolla därför upp om det finns en lag reglerad för just den typ av tjänstledighet som du har.

Utöver regleringar i lag kan återgång till arbete vara reglerat i avtal eller kollektivavtal. Har du skrivit på ett avtal för din tjänstledighet kan du se där om det står något reglerat för vad som gäller om du vill avbryta tjänstledigheten och återgå till arbete.

I och med att arbetsgivaren beviljat din tjänstledighet och förmodligen fixat en vikarie för din tjänst är det inte självklart att du har rätt till att återgå tidigare än vad ni har kommit överens om. Det är därför viktigt att kolla upp om det finns något i lag, avtal eller kollektivavtal reglerat för dig.

Hälsningar Malin Karlsson
Arbetsrättsjouren

Har arbetsgivaren rätt att kräva att jag avbryter min tjänstledighet?

Hej,
Jag fick tjänstledigt på halvtid av min arbetsgivare februari -17 för att pröva på en annan anställning. Det nya jobbet var uteslutande försäljning av värmepumpar, vilket även är en del av min första arbetsgivares sortiment. Efter tjänstledighetens slut augusti-17 kom jag överens med min första arbetsgivare att jag skulle gå ner på 50% hos dom och fortsätta mitt nya jobb. Jag har hela tiden kört med öppna kort mot min första arbetsgivare, så de vet mycket väl vilket företag jag arbetar på och vad jag sysslar med. I förra veckan fick jag ett mail från min första arbetsgivare där dom ställer ett ultimatum. Antingen fortsätta på min 50-procentiga tjänst och sluta på mitt nya arbete eller säga upp mig, med hänvisning till att jag bedriver konkurrerande verksamhet. Vad ska jag göra?

Svar: Vad du har rätt till hänger till stor del på vad ni har gjort för uppgörelse och överenskommelse, dels i ditt anställningsavtal och dels kring tjänstledigheten. Är du fortsatt tjänstledig på 50 procent eller ändrades din anställning i augusti 2017? I detta fall när vi verkar vara oense så är frågan om det finns i skrift den överenskommelsen som ni gjorde och som har varit fram tills nu.

Om du fortfarande har en tjänstledighet så skulle de kunna kräva att du avbryter den och återgår till din tidigare tjänst. De kan däremot inte kräva att du ska säga upp dig på egen hand. I sådant fall så får din arbetsgivare säga upp dig. Om de nu anser att du bedriver konkurrerande verksamhet så hade det bästa varit om det finns en skriftlig överenskommelse om er uppgörelse. Finns det ingen bevisning i skrift att de accepterat detta kan du riskera att bli uppsagd för illojalitet.

Vänliga hälsningar Arbetsrättsjouren

Sjuklön vid tjänstledighet?

Hej!
Jag har varit anställd hos samma arbetsgivare i 4 år. Nu i mellandagarna tog jag tjänst ledigt i 4 dagar eftersom jag inte hade någon semester kvar. Jag blev då tyvärr sjuk och frågade min arbetsgivare om jag kunde sjukskriva mig dessa dagar istället. Har inte varit sjukskriven de senaste två åren en endaste dag. Men det fick jag inte. Är det rätt?

SVAR

Man kan inte få sjuklön när man har tagit tjänstledighet då man inte får någon lön när man är tjänstledig. Sjuklön får man för att ska täcka upp för den inkomst man förlorar när man är sjuk.
Och eftersom du var tjänstledig så hade du ingen väntad inkomst för dom dagarna ändå.

Hälsningar,

Daniela Alm

Uppsägning på grund av arbetsbrist, vad gäller vid turordningslista?

Hej,
Jag var med när ett företag startades upp men blev nu efter 1 år uppsagd pga. arbetsbrist. Två personer som anställdes efter mig fick ett ”undantag”, så det drabbas mig nu. Är det rättvist? Tyvärr så antar jag att detta går att göra. Hur många dagar får jag vara ”tjänstledig” för att besöka arbetsförmedlingen eller företag för att prata angående en anställning?

Svar: Vid uppsägning på grund av arbetsbrist gäller principen sist in först ut men en arbetsgivare med max tio arbetstagare har rätt att undanta två arbetstagare som enligt arbetsgivaren har en särskild betydelse för verksamheten. Om din arbetsplats är liten och ni endast är tio anställda eller mindre så har din arbetsgivare agerat lagenligt.

Enligt LAS har du rätt att vara ledig i skälig tid med bibehållna anställningsförmåner under uppsägningstiden för att besöka arbetsförmedlingen eller söka annat jobb. Vad som är skälig tid beror på hur situationen ser ut på din arbetsplats. Har du fortfarande arbetsuppgifter att utföra, kan du inte lägga större delen av din arbetstid på att söka nytt arbete. Om situationen är den omvända, dvs. att det inte finns några arbetsuppgifter, torde det vara rimligt att du söker nytt arbete under arbetstid. Vad gäller skäligheten så behöver man se till hela situationen på arbetsplatsen.

Hälsningar Emma Olsson
Arbetsrättsjouren

Tjänstledigt vid studier

Jag har varit tjänstledig från mitt jobb för studier sedan augusti 2014, och kommer så att vara under maj månad ut. Nu är det så att jag sökt vidare utbildningar till hösten 2015, och skulle således vilja söka ledigt igen.

Jag misstänker att min chef inte lär studsa av lycka för det, och hellre ser att jag säger upp mig. Kommer jag in på denna utbildning, så lär jag nämligen inte återgå till mitt arbete efteråt.

Frågan är, har jag rätt till tjänstledigt för studier en andra omgång så nära inpå? Jag har varit fast anställt sedan november 2013.

svar:

I lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning så finns ej regler om hur långt tid mellan studierna man måste återgå till arbetet eller hur länge man får ledigt för att studera. Däremot regleras att arbetsgivaren kan skjuta på den begärda ledigheten i upp till 6 månader så var ute i god tid. Som det ser ut enligt lag kan arbetsgivaren ej neka dig fortsatt studier. men eftersom du endast beviljats förra studieperioden som troligtvis har ett slutdatum måste du nog göra en ny ansökan. Andra eller tydligare regler för detta kan dock finnas reglerat i ett rådande kollektivavtal.

Med vänlig hälsning,

Annika Andersson

Arbetsrättsjouren

Hur snabbt kan jag få tjänstledigt?

Hej!
Jag har fått en tjänst som politisk sekreterare och ska därmed ta tjänstledigt från min tillsvidareanställning.

Som jag har fått höra innan har man rätt till omedelbar tjänstledighet. Min nya arbetsgivare vill att jag börjar inom två veckor men min chef anser att jag måste stanna en månad och hänvisar till verksamheten. Jag har pratat med personalchefen och hen menar att hen godkänner tjänstledighet utifrån vad chefen säger och att det ska vara en skälig tid för överlämning och att om min chef då anser att det är en månad så är det en månad som gäller.
Min fråga är därmed om jag har rätt till tjänstledighet för att arbeta som politisk sekreterare från och med den dagen då uppdraget börjar? Eller har min chef rätt att säga att jag måste stanna så länge han tycker att det behövs för överlämning (en månad)?

Tack på förhand!

 

SVAR:
Jag tolkar det som att din chef ger dig ett korrekt besked i den här frågan. Om hen bedömer att en månad är skälig tid för överlämning av dina arbetsuppgifter så är det vad som gäller. Men det här låter som en fråga där ni borde kunna diskutera er fram till en kompromiss och hitta en lösning som funkar för alla parter.

Hälsningar Camilla Ländin

Arbetsrättsjouren

Rätt att vara tjänstledig för att driva eget?

Hej!
Jag har en anställd som fick beviljad tjänstledighet för att starta eget utomlands. Nu vill hon komma tillbaka i förtid. Hon har dessutom blivit gravid och kommer endast jobba i några månader innan hon ska gå på mammaledighet. Jag har även en nyanställd i hennes plats som jag inte vill avskeda endast för att hon ska komma tillbaka under några månader. Jag har heller inte råd att ha båda anställda samtidigt. Hon har varit anställd sedan 2008, vi har inget kollektivavtal. Hur ska jag ställa mig till detta?

Tacksam för svar!

Svar:
Hej,
i Lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet står det i 7 §:

En arbetstagare får avbryta sin påbörjade ledighet och återuppta sitt arbete i samma omfattning som före ledigheten.
Om en arbetstagare vill utnyttja sin rätt att återuppta sitt arbete, skall arbetstagaren snarast möjligt underrätta arbetsgivaren om detta.
En arbetsgivare får skjuta upp arbetstagarens återgång högst en månad efter det att arbetsgivaren tagit emot underrättelsen.

Om det inte finns ett kollektivavtal med andra bestämmelser gäller de ovan beskrivna reglerna. Du hittar lagen i sin helhet här:

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19971293.htm

Du är välkommen att återkomma om det uppstår fler frågor.

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren

Är jag fortfarande anställd under mammaledigheten?

Räknas man som anställd under tjänstledighet i form av mammaledighet?
Blir man t ex av med sin möjlighet till förläldrapenningtillägg när man går på mammaledigh. och dessa lediga dagar utgör 14 av 365 dagar från anställningsstart?
(Är svaret annorlunda gällande om man fortf. räknas som anställd under den obligatoriska mammaledigheten på två veckor resp. den möjliga sjuveckorsledigheten innan beräkn. förlossn.?)

SVAR:
Du är fortfarande anställd under din föräldraledighet, samma sak om du är tjänstledig för studier eller sjukskriven. Du har rätt att tex vara med i årlig lönerevision och också att få del av information om vad som händer på arbetsplatsen.
Om föräldrapenningstillägget är villkorat i ett kollektivavtal eller en personalpolicy så kan det vara så att du måste uppfylla de kraven för att få del av tillägget, men annars ser jag inte att du inte skulle ha det.
Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren