Tag Archives: tidsbegränsat anställd

Avslut av timanställning

Hej! Vad gäller om jag har en timanställning med schemalagda timmar (på ett ställe) men skulle behöva bryta avtalet för att jag istället fått erbjudande om tillsvidareanställning (på ett annat företag)?

Svar:

Hej,
Först av allt bör du se över ditt anställningsavtal rörande vilken anställningsform du är anställd i. Timanställning är inte en godkänd anställningsform. Du kan enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) antingen vara tidsbegränsat anställd (anställning bestämd över en viss tid, vikariat etc.) eller tillsvidareanställd. Att arbeta timmar är en avlöningsform. Det vill säga att du får lön för de timmar du arbetar och du blir anställd vid varje enskilt arbetspass. Det innebär vidare att du inte är tvungen att tacka ja till nya arbetspass, och att uppsägningstid i sådana fall inte förekommer.

Om du är tillsvidareanställd gäller en uppsägningstid på minst en månad, den kan vara längre beroende på hur länge du varit anställd på företaget. Se Lagen om anställningsskydd (LAS) 11 §.

Om du är tidsbegränsat anställd och det står i ditt avtal att du är anställd fram till och med en viss tid är du skyldig att arbeta kvar den tiden. Om det inte finns en reglerad tid så har du en månads uppsägningstid. Undantaget är om det står något specifikt om detta i ditt anställningsavtal eller möjligt rådande kollektivavtal för arbetsplatsen.

Sammanfattningsvis bör du se över ditt anställningsavtal och möjligt rådande kollektiv avtal och sedan kan du agera utifrån det.

Med vänlig hälsning,
Elisabeth Hjelm
Arbetsrättsjouren