Tag Archives: studieledighetslagen

Vikariat och tjänstledigt för studier

Hej! En anställd som har haft vikariat under ca 4 år är nu utan arbete då den ordinarie personalen är tillbaka. Nu finns det ev fast tjänst ledig på samma arbetsplats men den anställde som har vikarierat ska nu börja studera. Om personen får en fast tjänst nu måste hon då varit anställd på den tjänsten i 6 månader för att får rätt till tjänstledighet pga studier eller får hon tillgodoräkna sig vikariet som anställningstid för studieledighet?

Hej

En arbetstagare som har haft ett och samma vikariat under fyra år, borde enligt mig vara tillsvidareanställd. Det är inte lagligt att ha personal på ett och samma vikariat under så lång tid se (5 § Lag om anställningsskydd).
Vad gäller lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning är kriterierna enligt (3 § Studieledighetslagen) att arbetstagare som varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna (infriat då arbetstagare varit i tjänst i ca 4 år) eller sammanlagt minst tolv månader under de två senaste åren (infriat). Dvs oberoende anställningsform har arbetstagaren rätten att vara ledig. Hon behöver alltså inte vara tillsvidareanställd för att ta del av rättigheten. Arbetstagare som har åtnjutit ledighet, skall när hon återgå i arbete vara tillförsäkrad samma eller likvärdig anställning (9 § Studieledighetslagen).

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren