Tag Archives: studieledig

Tjänstledig för studier, måste jag jobba under lovet?

Hej,
Jag är beviljad 100% studieledighet med studielön för att kunna vidareutbilda mig. Muntligt fick chefen mig att acceptera att arbeta ”mina helger” de första 2-3 månaderna. Nu skriver chefen till mig att hon ska kontakta HR eftersom hon verkar tycka att jag ska arbeta under jul/nyår då jag är ”studieledig”. Högskolan tar inte jullov tvärtom slutar terminen i januari med tentor.
Vad säger lagen?

Svar: Din rätt att vara ledig/skyldighet att arbeta under loven är beroende på hur du fått beviljat din studieledighet. Om du ansökt och fått beviljat tjänstledigt för studier för hela utbildningsperioden (t.ex. 2 år) så kan din chef inte kräva, och du kan inte heller begära att du ska jobba under t.ex. jullov och sommarlov. Om du däremot söker och får beviljat tjänstledigt för studier termin för termin så ska du normalt sett arbeta som vanligt under lov och sommar. Så det beror på vad ni kommit överens om från början.

Kolla gärna var ett ev. kollektivavtal på arbetsplatsen säger ang. detta också.

Hälsningar Camilla Ländin