Tag Archives: starta nytt företag

Starta konkurrerande verksamhet

Jag arbetar som målare och är sugen på att starta enskild firma.  Jag undrar om det är okej att starta firman under tiden jag är anställd, endast i syfte att börja synas och få in projekt till mitt nystartade företag. Jag ska alltså inte ta de bef. samt nya kunderna som finns på det företag jag är anställd på idag. Det står inget om konkurrerande verksamhet i mitt anställningsbevis. I kollektivavtalet står det endast att AT inte får utföra andra måleriarbeten under tiden han är anställd hos AG.

Svar:

Hej!

Då du har en anställning hos din arbetsgivare har du lojalitetsplikt gentemot din arbetsgivare vilket innebär att du inte får bedriva konkurrerande verksamhet. Det finns ingen klar gräns för vad som kan definieras som just konkurrerande verksamhet. Det som kan sägas kring detta är att om din verksamhet kan skada den nuvarande arbetsgivaren så kan det räknas som konkurrerande verksamhet.

Under din uppsägningstid ska du inte heller  ta på dig arbetsuppgifter som innebär att du är ilojal mot din arbetsgivare. Du ska därmed se till din arbetsgivares bästa i första hand och inte utföra arbete som anses konkurrerande. I annat fall kan detta bedömas som konkurrerande verksamhet.

Mitt tips är att du arbetar kvar i verksamheten under uppsägningstiden och gör det på ett lojalt sätt. Detta innebär också att du inte utanför arbetstid arbetar med något som uppfattas som konkurrerande. Dagen då ni avslutar er anställning, kan du börja arbeta med din verksamhet då varken ditt anställningsavtal eller kollektivavtalet innehåller bestämmelser gällande konkurrensklausuler.

Med vänliga hälsningar

Helén Magnusson

Arbetsrättsjouren