Tag Archives: starta eget

Starta eget som kan ses som konkurrerande verksamhet

Hej,
Jag har startat upp ett aktiebolag och behöver nu (i mars) börja att marknadsföra mig för att kunna arbeta med detta och försörja mig på detta med början i augusti. Min tanke är att jag ska säga upp mig i maj och har sen 3 mån uppsägning enligt mitt anställningsavtal.

Alltså – jag behöver säga till min chef redan nu att jag ska säga upp mig i maj för att få lön över sommaren och sen börja jobba med mitt eget i augusti. Dock kan min arbetsgivare möjligen ev se detta som konkurrerande verksamhet till en viss del. Hur ska jag göra? Och finns det risk att min chef anser att jag konkurrerar med det jag jobbar med så är jag rädd att hon sparkar mig istället, att hon tycker att jag är illojal och tillämpar lojalitetsprincipen?

Har jag rätt att göra enligt min plan? Eller måste jag vänta med att släppa hemsida, marknadsföra mig och riskera att inte få nån inkomst i början av hösten? Hur gör man när man ska öppna eget företag egentligen i ett sånt här fall?

 

Svar: Som anställd har du en lojalitetsplikt mot din arbetsgivare som bland annat innehåller att du inte får bedriva konkurrerande verksamhet under din anställnings gång. Däremot så krävs det att din konkurrerande verksamhet gör stor skada på företaget för att det ska kunna föreligga saklig grund för uppsägning. Det kan vara så att det står i ditt avtal, eller så kan det också i vissa fall upprättas i efterhand, att du blir bunden av en konkurrensklausul. Den kan innebära att du inom en viss tid efter avslutad anställning inte får jobba med konkurrerande verksamhet.

Som anställd måste du få det godkänt av din arbetsgivare om du har en bisyssla, dvs något som kan konkurrera om din tid från ditt arbete, vare sig det kan vara konkurrerande eller inte. I och med att du säger att du redan har startat ett aktiebolag bör du prata med din arbetsgivare omgående om detta. Är tanken med ditt aktiebolag att du ska jobba med aktiv näringsverksamhet måste arbetsgivaren godkänna detta, annars skulle du kunna bli uppsagd på grund av personliga skäl. Jag skulle rekommendera dig att prata med din arbetsgivare omgående.

Hälsningar Malin Karlsson
Arbetsrättsjouren

Jag vill säga upp mig och starta egen firma på min fritid, får jag det?

Fråga: Jag arbetar som VD för ett företag.
Dock enbart anställd. Har inga konkurrens klausuler i mitt avtal idag.

Om jag nu säger upp mig. Får jag då på min fritid starta en ny firma (som delägare). (ej konkurrerande verksamhet)

Svar: Hej!

Jag kan inte se varför du inte skulle kunna starta en egen verksamhet på fritiden om du varken har konkurrensklausuler i ditt avtal eller har för avsikt att starta en konkurrerande firma till det bolag du arbetar för idag. Det enda jag kan tänka mig skulle dyka upp är om din ”nya” firma sysslar med något som kan ses som ytterst provokativt eller något som starkt kontrasterar till de värderingar som finns på din nuvarande arbetsplats som normalt skulle ha gett anledning till avsked av personliga skäl. (Här tänker jag kanske framförallt på olika situationer där personal på fritids eller förskola uttryckt hets mot folkgrupp på bilder på Facebook och liknande och därefter inte ansetts lämpade att stanna kvar i tjänst.) Så länge du sköter dig under uppsägningstiden har jag svårt att se vad som skulle kunna vara ett hinder.

Det är dock alltid bra att diskutera den här typen av frågor med din nuvarande arbetsgivare för att ni båda ska vara på det klara vad som gäller er mellan. Det kan också vara bra att titta i kollektivavtal, bara för att vara på den säkra sidan, men utifrån den information jag fått från dig och vad jag kan komma fram till rent juridiskt finns inte så vitt jag kan se några hinder för din nya verksamhet. Lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Får jag ta tjänstledigt för att starta eget?

Jobbar idag på ett stort bolag, min fråga är kan jag få tjänstledigt i sex månader för att starta eget i spanien??  Eller har jag laglig rätt rättare sagt….

SVAR:
Du har rätt att ta tjänstledigt i upp till ett halvår för att driva företag, en gång per arbetsgivare som du är anställd hos. Dock finns det några villkor för att du ska få det:

  • Din verksamhet får inte konkurrera med arbetsgivarens verksamhet.
  • Din tjänstledighet får inte innebära några betydande problem för företaget i fråga, till exempel att företaget inte kan drivas som förut eller att det kostar dem väldigt mycket att du är borta.
  • Du måste ha varit anställd på företaget de närmaste sex månaderna, eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren.
  • Du måste anmäla din tjänstledighet för att driva företag minst tre månader i förväg, och samtidigt tala om hur länge du hade tänkt vara ledig. Värt att ha i åtanke är att din arbetsgivare måste svara på din ansökan inom en månad.

Hälsningar Camilla Ländin

 

Tjänstledig för att starta eget?

Hej!
Jag har varit/är helt sjukskriven för utmattningssyndrom sedan 1.5 år tillbaka. Nu har jag börjat arbetsträna 2 timmar per dag på min arbetsplats där jag är anställd. Jag kände direkt en försämring. Jag har planer på att starta eget och undrar hur reglerna ser ut kring tjänstledighet. Helst skulle jag vilja prova att köra eget på 50 % med tjänstledigehet och sjukskriven från mitt ordinarie arbete 50 %. Jag har varit anställd över 10 år på samma arbetsplats.

Svar:
Du har rätt att ta tjänstledigt i upp till ett halvår för att driva företag, en gång per arbetsgivare som du är anställd hos. Dock finns det några villkor för att du ska få det. De är:

  • Din verksamhet får inte konkurrera med arbetsgivarens verksamhet.
  • Din tjänstledighet får inte innebära några betydande problem för företaget i fråga, till exempel att företaget inte kan drivas som förut eller att det kostar dem väldigt mycket att du är borta.
  • Du måste ha varit anställd på företaget de närmaste sex månaderna, eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren.
  • Du måste anmäla din tjänstledighet för att driva företag minst tre månader i förväg, och samtidigt tala om hur länge du hade tänkt vara ledig. Värt att ha i åtanke är att din arbetsgivare måste svara på din ansökan inom en månad.

Så ta upp frågan med din handläggare på Försäkringskassan och din läkare så hoppas jag ni kan hitta en lösning.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

 

Tjänstledighet för att starta eget?

Hej,

Jag har en anställd som säger upp sig själv på grund av start av eget företag. Om företaget inte går som tänkt önskar personen att komma in och arbeta på timme då vi har ett stort behov av timvikarier. Får personen då automatiskt företrädesrätt till nytt jobb eller börjar man räkna LAS dagarna från noll?

 

Svar:
Hej,
företrädesrätten för återanställning gäller endast då personen är uppsagd pga. arbetsbrist.

Personen skulle istället kunna ta tjänstledigt enligt Lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet (https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19971293.htm).

Med vänlig hälsning
Ulrika Blom

Arbetsrättsjouren