Tag Archives: sparade semesterdagar

I vilken ordning ska semesterdagarna användas?

Är det ”tillåtet” att ta t.ex. 22 dagar semester från intjänande år apr2013 – mars2014 och spara de 3 resterande OCH ta t.ex. 4 sparade dagar från tidigare år? En bekant som påstår att man FÖRST måste ha de 25 innan man tar sparade dagar.
Svar:

Hej!

Sparade semesterdagar ska tas ut i den ordning som de sparades i. De som du sparade först ska alltså även användas först. Om du har fyra dagar sparade från tidigare år så ska alltså dessa användas före de tre resterande på intjänandeår april 2013 – mars 2014.

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren

Återbetalningsskyldig vid uppsägning?

Jag tänker säga upp min anställning på X, nu under jag om jag kan kräva att få jobba kvar mina 3 mån (uppsägningstiden)? Anledningen att jag vill detta är att när jag kontaktade ”lön” och berättade att jag tänkt att sluta och undrade över mina resterande semesterdagar: har 8.30 dagar kvar utav årets semesterdagar och har även 15,32 dagar sparade. Jag fick då till svar… Oj det kommer att stå dig dyrt om du säger upp dig i dag (26/8) kommer att kosta dig 1237 kr om dagen, vilket jag tycker låter väldigt konstigt med tanke på att jag både har kvar semester av årets dagar och även sparade. Så då tänkte jag att om jag säger upp mig den 30/9 och har 3 mån uppsägning så slutar jag 30/12 vilket gör att jag då jobbat hela året och kan inte bli skyldig några pengar. men då undrar jag om jag kan kräva att få jobba kvar mina 3 mån eller om min chef kan säga att jag slutar betydligt mycket tidigare? Hoppas att jag kunnat göra mig förstådd med det jag menar och vill ha svar på. Tack på förhand.

Hej!

Uppsägningstiden är en säkerhet för dig som arbetstagare, och om du har tre månaders uppsägningstid så har du rätt till att få arbeta kvar under denna tid. Det vill säga om du och din arbetsgivare inte kommer överens om annat. Under uppsägningstiden har du rätt att ta ut dina semesterdagar i form av ledighet om semestern redan är beviljad och godkänd. Om den inte är godkänd så kan du fortfarande få ut den i form av ledighet om du och din arbetsgivare kommer överens om det. Har du inte någon beviljad semester under uppsägningstiden så har du fortfarande rätt att få ut dina semesterdagar i semesterersättning och ska alltså inte bli skyldig att betala någonting till arbetsgivaren. Menade du däremot att du har tagit ut förskottssemester så kan du bli återbetalningsskyldig till arbetsgivaren, men arbetsgivaren får då inte dra detta från lönen utan från din innestående semesterersättning. Vid ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig!

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren

Tvingas arbeta hela uppsägningstiden

Om jag har sagt upp mig den 29 juli och har 3 mån uppsägningstid och har 22 dgrs semester sparad som jag vill ta ut innan jag slutar. Kan AG vägra ge mig semester min sista månad och istället betala ut semesterersättning?
AG har inte kollektivavtal. Semestern blir ju inte förlagd till sommarmånaderna (juni-aug).

SVAR:
Ja, arbetsgivaren kan begära att du ska arbeta hela uppsägningstiden och istället betala ut dina sparade semesterdagar i pengar. Om du haft semester under sommaren redan kan du inte kräva att få ta ut den under uppsägningstiden.

Hälsningar Camilla Ländin

Vad gäller för intjänandeåret?

Jag arbetar som fritidspedagog på en kommunal skola. Jag blev sjuk 20131118 och har varit sjukskriven fram till 20140531. Nu undrar jag hur många semesterdagar jag har rätt till? Jag har dessutom förhandlat om min semesterdagsersättning till lediga dagar som resulterade i sex extra dagar. Dessutom hade jag sju sparade semesterdagar från förra året. Tillsammans skulle det bli 45 semesterdagar. Min kanslist på skolan säger att jag bara har 25 dagar semester sammantaget att plocka ut i år.  Vad är det som gäller för intjänandeåret?

SVAR:

Hej,

I 3§ Semesterlagen går det att utläsa att med semesterår avses tiden från och med den 1 april ett år till och med den 31 mars påföljande år. Motsvarande tid närmast före ett semesterår kallas intjänandeår. Så i ditt fall tillhör (av din sjukskrivning): 18 november- 31 mars 2013 intjänandeåret och 1 april – 31 maj till semesteråret.

Det är alltså 18 november – 31 mars som är en del av det semestergrundande för 2014. Enligt 17 § semesterlagen är frånvaro från arbetet semesterlönegrundande när det gäller ledighet på grund av sjukdom, om frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 180 dagar, eller om frånvaron beror på arbetsskada. I sådan frånvaroperiod inräknas även dagar när arbetstagaren inte skulle ha utfört arbete. Så i ditt fall överstiger du inte dessa 180 dagar.

Enligt semesterlagen 4§ har du som arbetstagare rätt till 25 semesterdagar varje semesterår. Det går att räkna ut semesterdagar med semesterlön i 7§.

Gällande att spara semesterdagar från föregående år gäller följande enligt 18§: En arbetstagare, som under ett semesterår har rätt till mer än tjugo semesterdagar med lön, får spara en eller flera sådana överskjutande dagar till ett senare semesterår. En sparad semesterdag ska läggas ut inom fem år från utgången av det semesterår då den sparades, om inte annat följer av 20 § andra stycket.

Semesterdagar får inte sparas under ett semesterår då arbetstagaren får ut semesterdagar, som har sparats från tidigare år.

Semesterlönen gällande de sparade semesterdagar du har beräknas enligt 16-16b§§ i semesterlagen.

Hälsningar Rebecka Persson

Arbetsrättsjouren

Semesterlagen

Hej. Jag undrar vad man menar med detta?

29 § Semesterersättning bestäms enligt grunderna för beräkning av semesterlön.

För sparade semesterdagar ska semesterersättning beräknas som om de tagits ut under det semesterår då anställningen upphörde.Lag (2009:1439).

Hej,

Om du tar ut semesterdagar under din anställningstid hos arbetsgivaren erhåller du semesterlön under dessa dagar. Om du sedan väljer att avsluta din anställning och då har innestående semesterdagar kommer du istället få dessa som semesterersättning, alltså kontant ersättning. Lagen menar på att den semesterersättning du erhåller ska beräknas på liknande sätt som semesterlönen skulle ha gjorts om du varit kvar i din anställning. Tillägget är till för att förtydliga att även om du sparade 5 semesterdagar för t.ex. 2 år sedan, så är det din aktuella lön (det har förmodligen tillkommit löneökningar) under det semesterår som anställning upphör, som semesterersättningen skall baseras på.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren