Tag Archives: sparad semester

Ta ut sparade semesterdagar

Jag har en fråga om vilka år som semesterdagar är tvingade att ta ut. Om jag har dagar från semesterår:

080401-090331
090401-100331
100401-110331
110401-120331
120401-130331
130401-140331
140401-150331
150401-160331, 25 st nya dagar

Frågan är alltså räknas de nya året 150401-160331 in i de 5 år som man får spara dagar? Vilket då innebär att dagar som finns sparade 080401-090331—100401-110331 som ska betalas ut?

Hej,

Innan du kan ta ut sparade semesterdagar så behöver du först ta ut det innestående årets semesterdagar och därpå tas sedan de semesterdagar ut i den ordning som de sparades in. Om det av någon anledning inte är möjligt att ta ut resterade sparade semesterdagar efter fem år, är det vanligt att arbetsgivaren istället löser det genom en semesterersättning för sparade dagar. Semesterlagen är dispositiv vilket innebär att undantag från lagen i form av särskilda bestämmelser kan finnas i kollektivavtal.

Hoppas du har fått svar på din fråga.

Vänligen,
Sandra Amrén
Arbetsrättsjouren

Hur många semesterdagar har jag rätt till?

Hej

Jag blev den 24/6 uppsagd på grund av arbetsbrist och har sista arbetsdag den 24/12-2014 ( god jul). Jag har haft ett chefs jobb och har därför 30 dagars semester och dessutom har jag mycket sparad semester. Mitt lönebesked säger att jag har 63 dagar sparat och det mesta är mer än 5 år gammalt. Min arbetsgivare hävdar att man bara behöver betala ut 50 dagar samt den under året intjänade semestern dvs 72 dagar. Jag å min sida hävdar att då min semester är sparad så länge så har vi ett oskrivet avtal om att jag får spara den och vill ha ut de 63 + 22 dagar. Vad gäller i detta fall och hur skall arbetsgivaren kunna ha en semesterskuld till mig en månad och sedan skriva bort den nästa.

Svar:

Hej!

En arbetstagare som har rätt till mer än 20 betalda semesterdagar på år har rätt att spara en eller flera semesterdagar till senare år. Du förfogar själv över dina sparade semesterdagar och dess förläggning så länge det inte finns rimliga skäl till att de inte kan tas ut. Enligt semesterlagen så får en arbetstagare inte spara semesterdagar längre än fem år. Det vill säga om det inte innebär en oangelägenhet för arbetsgivaren under det femte året att ta ut dessa dagar, då kan arbetstagaren och arbetsgivaren ha gjort ett avtal kring att de ska tas ut under det sjätte året. Har semesterdagarna inte tagits ut under det femte (eller sjätte enligt avtal) har du som arbetstagare ingen rätt till att få ut semestern i form utav ledighet, du har dock rätt till att få ut dessa i form av semesterersättning. De kan alltså inte brinna inne.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

Tvingas arbeta hela uppsägningstiden

Om jag har sagt upp mig den 29 juli och har 3 mån uppsägningstid och har 22 dgrs semester sparad som jag vill ta ut innan jag slutar. Kan AG vägra ge mig semester min sista månad och istället betala ut semesterersättning?
AG har inte kollektivavtal. Semestern blir ju inte förlagd till sommarmånaderna (juni-aug).

SVAR:
Ja, arbetsgivaren kan begära att du ska arbeta hela uppsägningstiden och istället betala ut dina sparade semesterdagar i pengar. Om du haft semester under sommaren redan kan du inte kräva att få ta ut den under uppsägningstiden.

Hälsningar Camilla Ländin

Ändra semesterår?

Hej !! Företaget jag jobbade på har sammanfallande semesterår. Därför betalar dom inte ut alla mina semesterdagar för 2014. Jag har sagt upp mej. Min fråga är om dom har ändrat sitt semesterår till sammanfallande från eftersläpande utan att informera. Kan jag då hävda att jag ska få utbetalt semesterdagarna ??

SVAR:
Företaget kan inte ändra detta utan att meddela  sina anställda. Och när du säger upp dig har du oavsett detta rätt att få ut dina sparade och intjänade semesterdagar tillsammans med din slutlön, senaste en månad efter avslutad anställning.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Stängd arbetsplats, semester eller lön?

Hej!
Vi är sju personer som jobbar i ett privat Bageri som ska ha ett hängavtal med facket.
Har tyvärr inte kollat om det stämmer eller inte.

Fråga 1.
Bageriet har alltid haft stängt 5 veckor på sommaren som vi varit tvungna att ta ut, sådeles har all vår semester gått åt och vi har inte kunnat spara några dagar till andra tillfällen som semester kan behövas. Får de lov att tvinga oss att ta ut all vår semester så?

Fråga 2.
Under jul och nyår 2013 hade de också stängt och vi jobbade vår sista dag den 23:e och återgick till arbetet den 2 januari. Vi fick vår löne spec i dagarna och den enda betalning vi fick var de röda dagarna 25 & 26 december och inga andra dagar. Vi fick alltså inte betalt för de dagarna som det var stängt. 24, 27, 30, 31 december. Har de rätt att göra så? Borde inte vi ha fått betald ledighet med 32 timmar till? Vad gäller?? Vi är alla fast anställda med timpeng, ingen har månadslön.

Hej,

Först skulle jag vilja råda dig att läsa i det hängavtal arbetsplatsen tecknat, kollektivavtal och hängavtal är avtal som förhandlar förmånligare rättigheter för arbetstagaren än vad som står skrivet i arbetsrättslagstiftningen. Dock gäller minst följande;

Fråga 1; Lagen säger att om inget annat avtalats bör semestern förläggas med 4 sammanhållna veckor under perioden juni-augusti (semesterlagen 12 §). Denna lag kommunicerar, alltså tillämpas med lagen om rätt att spara semesterdagar som överstiger 20 semesterdagar per semesterår (semesterlagen 18 §).
Alltså har arbetsgivaren inte rätt att tvinga er ta semester under 5 veckor, utan endast 4 veckor om arbetsplatsen är stängd en period mellan juni-augusti, om inte annat avtalats.

Fråga 2;
Ni har rätt att erhålla lön de vardagar ni ofrivilligt förhindras att arbeta pga arbetsplatsens stängning, alltså ert fall datumen 24,27,30,31 december. Detta resulterar i totalt 32 timmars betald frånvaro från arbetet. Arbetsgivaren har betalat ut lön till er under 25 och 26 december, dessa dagar har ni ingen rätt att till lön då detta är helgdagar. Som jag tolkar beskrivningen ovan skulle det kunna vara så, att arbetsgivaren betalt ”rätt” summa lön till er anställda med ”rätt antal timmar”, utefter vad ni har rätt till men bokfört dessa på ”fel dagar”. Med andra ord har ni ingen ytterligare ersättning att kräva från arbetsgivaren då ni fått den lön ni har rätt till.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Tvingas ta ut sparad semster innan jag slutar?

Från den 19 augusti 2013 har jag varit anställd på X och den 31 januari går mitt kontrakt ut.
Vid min anställning bestämdes det att ingen övertid betalas ut utan detta får jag kompa ut. Däremot bestämdes inte när jag måste ta ut min semester. I fredags ville min chef ha möte med mig och lade då fram att jag hade 13 dagars semester att ta ut och att jag skulle ta ut dessa under den kvarvarande kontraktstiden. Då slipper de betala ut semesterersättning… Min fråga är om de har rätt att göra så eller om jag kan kräva att få jobba
resten av dagarna och istället få semesterersättning i pengar?

SVAR:
Din arbetagivare kan inte kräva att du ska ta ut sparad semesterdagar innan du slutar, detta är i så fall något ni kommer överens om.
Dessutom: du har rätt till dina sparade dagar och semesterersättning för din totala anställningstid, oavsett om du tar ut dagarna eller inte.
Skillnaden är att om du arbetar tiden ut så får du lön, och sedan sparade dagar och intjänad semesterersättning i pengar i din slutlön. Du förlorar ekonomiskt på arbetagivarens förslag.
Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren