Tag Archives: sommararbete

Skriva på visstidsanställning?

Hej,

Jag är i lite av ett dilemma. Jag är nyutexaminerad student och har sökt en del sommarjobb samtidigt som jag söker andra jobb. Jag undrar hur det fungerar om jag skulle tacka ja till ett sommarjobb för att försäkra mig om att ha någon sysselsättning och sedan ändra mig om jag får ett bättre erbjudande om en heltidstjänst. Kan jag säga upp mig från sommarjobbet om jag gör det inom tidsrymden för kollektivavtalet på arbetsplatsen (t.ex. minst 1 månad före startdatum etc.) eller beror detta på anställningsform? Eftersom det rör sig om ett jobb i ett par sommarmånader så kan det röra sig om visstidsanställning och detta är något av ett känsligt ämne hos arbetsgivare. Jag vet inte vad som gäller. Jag vill ju inte stå utan jobb och gärna ta det bästa alternativet i slutändan om man får flera erbjudanden.

Hej,

Om du skulle skriva på anställningsavtal gällande en visstidsanställning som avser sommararbete, kan du inte bryta denna, såvida du inte förhandlar dig till denna möjlighet och detta skrives in i anställningskontraktet.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren