Tag Archives: sms

Inställt sommarjobb

I februari var jag på arbetsintervju inför sommaren. Under intervjun sa intervjuaren att jag skulle få jobb. I mars fick jag sms om att de börjat med scheman och vi hade du en konversation angående helger jag inte kan jobba i sommar. Sen dess har jag inte hört något och hörde därför av mig i fredags. Idag, måndag, fick jag detta svar ” Hej! Har du inte fått mitt mejl? Tyvärr har vårt behov minskat inför sommaren så vi har löst alla luckor” är det rätt av dem att göra såhär?

Hej!

Jag förstår situationen som att ni har ingått ett muntligt avtal om arbete under sommaren, men att arbetsgivaren nu fått övertalighet av personal och därför inte kan anställa dig. Om man skulle betrakta detta som ett muntligt avtal, så skulle det kunna vara fråga om avtalsbrott. Det är svårt att bevisa muntliga avtal då det inte finns något på pränt. Du har dock fått sms som bevisar din sak. Problemet med muntliga anställningsavtal är att de till viss del kan ses som preliminära fram tills dess att du faktiskt börjat jobba.

Det kan finnas möjlighet att driva saken på grund av innehållet i sms-konversationen, men det blir mycket svårt att bevisa vad som sagts och gjorts under själva intervjun. Det kan även vara så att arbetsgivaren måste betala uppsägningstiden om detta finns reglerat i avtalet. Men som jag skrev ovan är det svårt att driva utan skriftliga bevis.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson, Arbetsrättsjouren