Tag Archives: skyldig att ta ut semester

Skyldig att ta semester under sjukskrivning

Jag fyller snart 62 år, har varit sjukskriven för utmattningssyndrom från mitt arbete sen oktober 2013, from 15 augusti på 50% dessförinnan på 100, förutom jan och febr 2014 då det också var på 50%. Nu vill Ag lägga ut semester i 20 dgr under juli mån med hänvisning till att alla måste ta ut minst 20 semdagar. Under den tiden var jag sjukskriven 100%,
och fick ersättning från Fk. Är detta ok?

SVAR:
Nej, du kan inte tvingas ta ut semester under sjukskrivningen. Dagarna ska sparas och du har rätt att få dem i pengar om du inte har möjlighet att ta ut dem.
Du har däremot rätt att ta ut semesterdagar om du själv vill, men det är ditt beslut, inte arbetsgivarens.

Hälsningar Camilla Ländin