Tag Archives: skriftligt besked

Jag är 67 år och måste gå i pension. Arbetsgivaren har gett mig ett skriftligt besked för sent. Betyder det att jag får jobba kvar?

Hej!
Jag är 67 år och har enligt lagen rätt att jobba fram till denna månads slut. Jag har inte fått någon skriftlig uppsägning från min chef, hon påstår att edt inte behövs. Jag menar att det står klart och tydligt i LAS §33 men det menar hon gäller inte. Nu kom hon med en blankett den 18/8 vilket skulle betyda att jag har rätt att jobba till den 18/9 eller hur? Så min fråga blir vem har rätt och har jag möjlighet att gå vidare till någon instans för att få igenom min som jag tyder det, rättighet?Och hur är chanserna att jag har rätt till 3 veckors ytterligare jobb?

Hej!

Jag har skrapat lite djupare i 33 § LAS och visst står uttryckligen i paragrafen att pensionsbeskedet ska vara skriftligt. Emellertid är detta enligt förarbeten och s.k. juridisk doktrin (om man får uttrycka sig slarvigt; de författare som är att betrakta som mest insatta och mest erfarna inom området) att betrakta som en ordningsföreskrift. Det räcker, enligt både de som skrivit underlaget till lagen och de som tolkat den, med att ge beskedet muntligen just när det gäller 67-års regeln om detta senare kompletteras med ett skriftligt besked.

Du har då ingen rätt till uppsägningstid, utan du slutar den sista dagen den månad du fyller 67 år även om det skriftliga beskedet kom senare. Det handlar ju inte om en formell uppsägning, utan om en pensionsavgång, så arbetstagaren anses vara medveten om att denne fyller 67 år, och från arbetsgivarhåll så vore det ganska ”verklighetsfrämmande” att säga upp en blivande pensionär enligt doktrinen.

Så min bedömning är att arbetsgivaren i det här fallet har gjort rätt, men hon skulle kunna ha, både för din och hennes egen skull, och för tydlighets skull kunna ha skrivit ett besked till dig månaden innan.

Hade hon varken sagt eller skrivit något kunde du ha varit i en position där du skulle kunna ha krävt skadestånd. Nu har du emellertid fått besked både muntligt och skriftligt, och då gäller ingen extra månads uppsägningstid.

Det tredje stycket i 33 § LAS: ”En arbetstagare som har fyllt 67 år har inte rätt till längre uppsägningstid än en månad och har inte heller företrädesrätt enligt 22, 23, 25 eller 25 a §” träffar den arbetstagare som har kvar sin tjänst efter den månad då denne fyller 67 år.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren.