Tag Archives: skriftlig

Uppsägningstid

Hej. Jag har en fråga angående uppsägningstid eftersom jag tänkte säga upp mig från mitt arbete.

Min provanställning började 20130120 och gick över till tillsvidareanställning 20130720. Räknas provanställningen in i anställningstiden eller börjar uppsägningstiden räknas från att tjänsten gick över till tillsvidareanställning.

Hej,

Provanställningen skall räknas in i din anställningstid då detta gäller anställningstid för en och samma arbetsgivare utan avbrott.

Om inget annat avtalats gäller en månads uppsägningstid då du säger upp dig på egen begäran, detta skall göras skriftligt och uppsägningstiden början gälla från den dag då din arbetsgivare mottagit din önskan om uppsägning.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren