Tag Archives: semesterns förläggning

Semester under arbetsbefriad uppsägningstid

Hej!

Jag hade en tidsbegränsad anställning som inte förlängdes och jag blev arbetsbefriade i sju veckor i en överenskommelse. Nu har arbetsgivaren lagt
in semester under del av den tiden jag var arbetsbefriad (tre veckor i juli) – utan att vi kommit överens om det. Kan man vara arbetsbefriad samtidigt
som man har semester? Det är inte inlagt några semesterdagar på lönebeskedet utan dagarna är bara borttagna.

Hej,

Enligt semesterlagen får semesterledighet inte förläggas till uppsägningstid utan arbetstagarens medgivande, undantaget till denna regler är om uppsägningstiden överstiger sex månader, vilket din uppsägningstid inte gör.

Med detta menar lagen att du som är arbetsbefriad under din uppsägningstid (6 månader eller mindre) måste ge ditt godkännande till arbetsgivaren för att denne ska ha rätten att lägga ut din semester under uppsägningstiden. Om du inte gjort detta får din arbetsgivare alltså inte lov att lägga ut din semester under uppsägningstiden.

Det finns en dom från Arbetsrättsdomstolen i ett liknande fall som går under betäckningen AD 2012 nr 65 om du vill studera frågan närmare.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren