Tag Archives: semesterersättning

Semesterersättning med timlön?

Hej!
Jag arbetade efter timme i en restaurang under 1 års tid. Oftast arbetade jag mer än 40h/v men ibland mindre.
Nu har jag sagt upp mig och undrar om jag har någon semesterersättning eller liknande att få ut nu?
Jag är 21 år gammal om det har någon betydelse.

SVAR:
Som timanställd är det ganska vanligt att semesterersättningen ingår i timlönen, men det måste i så fall tydligt framgå i ditt anställningsavtal!
Om det inte står något om semesterersättning så har du rätt att få ut den, även retroaktivt  2 år tillbaka.
Semesterersättning kan beräknas på lite olika sätt, men generellt utgör den ca 12% av din årslön.
Åldern spelar ingen roll i det här sammanhanget, den här regeln gäller för alla.

Hälsningar Camilla Ländin

Betalas semesterersättningen ut samtidigt som slutlönen?

Hej,
Ska semesterdagarna utbetalas samtidigt som slutlönen?

Svar:
Hej,

Vi har besvarat en liknande fråga i detta inlägg:

Utbetalning av semesterlön

Din semesterersättning för icke uttagna semesterdagar ska betalas ut samtidigt som din slutlön.

Mvh,
Sara Rönnerling Gislander
Arbesträttsjouren

Har arbetsgivaren rätt att dra av semesterersättningen från min fasta lön?

Hejsan,
Våran arbetsgivare har ingått ett kollektivt avtal med Unionen och har gjort vissa förändringar. De har börjat ge oss semesterersättning vilket är något dom inte betalade ut tidigare, utan det var inbakat i våran provision som de beskrev det . Problemet är bara att de har börjat dra av en del av vår fasta lön för att betala ut semesterersättning. Har de rätt till det?

Svar:
Hej,

Först vill jag bara beskriva de olika termerna semesterersättning samt semesterlön, dessa ska nämligen inte förväxlas. Semesterersättning är den ersättning du får för de betalda semesterdagar du inte tagit ut (man får endast spara fem semesterdagar till nästkommande år, resten får man ut i betalning) alt. de betalda semesterdagar du tjänat in sedan tidigare men inte hinner ta ut p.g.a att du avslutar din anställning. Semesterlön är något du får ut i samband med att du tar ut dina betalda semesterdagar.

Att dra av en del av er fasta lön för att kunna ge ut semesterlön alt. semesterersättning innebär i realiteten att er fasta bruttolön måste ha sänkts. Den summan som går till semesterlön för framtida betalda semesterdagar alt. semesterersättning är inte en kostnad som ska utgöra den bruttolön du får varje månad, utan detta är en kostnad som arbetsgivaren kommer fram till beräknat på din bruttolön och därmed ska ses som ett tillägg.
Arbetsgivaren kan dessutom aldrig sänka din lön på egen hand utan detta kräver förhandling med dig eller det fackförbund som denne ingått kollektiavtal med, samt en skälig anledning, t.ex. arbetsbrist.

Jag råder dig att kontakta Unionen, de finns till för att hjälpa dig och bistå med svar i lägen som dessa. Även om du inte är medlem i Unionen så kan de välja att driva frågan p.g.a kollektivavtalets normerande verkan på arbetsplatsen.

Mvh,
Sara Rönnerling Gislander
Arbetsrättsjouren

Min arbetsgivare vill inte betala ut semesterersättning, och han har sänkt våra löner på grund av regeringsskifte, får han göra så?

Hej!
Jag har ett problem med min nuvarande arbetsgivare. Det är så att jag har arbetat här under 7 månader men nu kommer min tjänst att avslutas. När jag gick in till min chef så berättade han att min tjänst var avslutat, jobbet som jag gör har stor personalrotation så jag blev inte så förvånad trotts väldigt bra resultat. Men han sa då att han inte vill betala ut semesterersättning, han påstår att eftersom han inte går under kollektivavtalet så har han ingen skyldighet att göra det. Det har även slutat flera andra personer som inte fått ut sin semesterersättning. Jag har på video där han berättar att han inte kommer att betala ut och även varför om det ger bättre underlag. Han har även sänkt lönen för alla anställda från 16800-15000 nu på grund av att vi har bytt regering, detta finns också med i videon. Är detta lagligt?

Mycket tacksam för svar,

Hej!

Att hänvisa till regeringsskifte för att sänka lönerna för sina anställda är totalt befängt. Det är så taget ur luften att jag inte ens vet hur jag ska kommentera eller bemöta det. Självklart får han inte sänka lönerna på sådana grunder. Vill han sänka er lön finns bara en väg att gå om ni inte har kollektivavtal: att ni kommer överens om det från båda sidor. Var och en av arbetstagarna måste ge sitt eget godkännande till sänkt lön innan arbetsgivaren får sänka denna.

Har du arbetat och inte fått semesterersättning inbakat i din lön under anställningstiden kan du påminna din chef om semesterlagen 28 § som stadgar att om en arbetstagare avslutar sin anställning innan denne fått semester med semesterlön ska då istället få semesterersättning utbetald med sista lönen. Din arbetsgivare kan bli skadeståndsskyldig mot dig om du inte får ut din semesterersättning enligt SemL 32 §. Utöver detta bör du tänka på att om du gör gällande ett fordringskrav mot din f.d arbetsgivare har du även rätt till dröjsmålsränta (Räntelagen 6 §). Betalar arbetsgivaren fortfarande inte ut din semesterersättning kan du stämma denne vid tingsrätt, men preskriptionen är bara två år i den här typen av fall, så du måste agera snabbt (SemL 33 §). Jag tänker även här på dina föregångare, som såklart har samma rätt som dig att rikta fordran och skadeståndskrav mot arbetsgivaren.

Kollektivavtal eller inte spelar ingen roll. I SemL 2 § stadgas att alla arbetstagare har rätt till semesterersättning från sin arbetsgivare om inte lagen stadgar något annat. D.v.s. kollektivavtalet och enskilt anställningsavtal är i så fall ogiltiga.

Det är bra att ni har bevis (videon) ifall att ni skulle behöva kräva er rätt vid domstol, vilket jag helt ärligt, tycker är en rimlig väg att gå i just det här fallet där så många har drabbats och att det finns bevis.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Tvingad ledighet utan ersättning

Hej,

Jag anställdes 1 september 2014 med lönebidrag inom restaurang. Företaget har stängt juli 2015 under semester, nu säger arbetsgivaren att jag ej har rätt till vare lön eller semesterlön, är detta verkligen rätt?
Tack för all fin info ni ger.

svar:

När det gäller anställningar med lönebidrag är dessa ofta i form av tillsvidareanställningar eller tidsbegränsade anställningar. Alltså LAS täcker din anställningsform, den enda skillnaden är vem som betalar din lön i slutändan. Pga rådande kollektivavtal mellan din arbetsgivare och ett fackförbund kan det finnas speciella regler som gäller även för dig. Det kan också finnas speciella villkor/ klausuler mellan din arbetsgivare och Arbetsförmedlingen som beviljat lönebidraget.

Vad står det i ditt anställningsavtal?

Både semesterlagen och LAS är semidispositiv vilket innebär att vissa saker kan avtals bort eller ändras.

Anställning som sker efter 31 augusti (i ditt fall 1 september) första arbetsåret har man endast rätt till 5 obetalda semesterdagar, detta första år kallas intjänandeår och gör att du tjänar in till betald semester som du kan ta ut först år 2. Det är arbetsgivarens ansvar att leda och fördela både arbete och semester. Om Arbetsgivaren väljer att ta ut all ledighet och ge semester till sin personal under juli månad pga att arbetets karaktär kräver detta (brukar vara så i tillverkningsindustrin och restauranger) så har hen rätt att göra detta. Dock säger lagen att en arbetsgivare inte kan tvinga en anställd som ej tjänat in semester än att vara ledig om hen inte vill. Därför skulle det framgått i ert avtal om huruvida ni ska göra vid denna juli-månad som verkar vara återkommande varje år med tanke på verksamhetens form.

Mitt råd är att titta igenom avtalet och se om du hittar några klausuler, kolla om det finns kollektivavtal alternativt kontakta din kontaktperson på arbetsförmedlingen och hör vad de säger. Det låter som att du blivit arbetsbefriad under juli månad eftersom de tvingas hålla stängt pga semestertider och verksamhetens karaktär och då borde det finnas en ersättning till dig.

Med vänliga hälsningar

Annika Andersson

Arbetsrättsjouren

 

Bruten tumme på sommarlovet – ska jag sjukskriva mig?

Gej! Jag är lärare med ferietjänst. Jag har ju arbetat in min semester och bröt nu tummen och ska vara gipsad hela semestern. Bär jag sjukskriva mig? Kommer jag få mindre pengar under tiden jag är sjukskriven då än om jag struntar i att sjukskriva mig? Hur fungerar det?
Hej!
Jag vet inte exakt vad som står i lärarnas kollektivavtal, då tjänsten är lite av en speciell karaktär (eller egentligen är semesterdelen av tjänsten av en särskild karaktär, då lärare ofta har ledigt på lov). Det kan också finnas speciella klausuler i ditt enskilda anställningskontrakt.
Generellt sett gäller dock att du ALLTID ska sjukskriva dig om du blir sjuk på semestern. Detta för att inte gå miste om dina semesterdagar, och för att få korrekt ersättning från Försäkringskassan. Du får då sjuklön från arbetsgivaren de första 14 dagarna, sedan får du sjukpenning från FK vilket gör att du antagligen får mindre pengar i fickan just nu, men å andra sidan så har du då dina semesterdagar kvar att disponera vid ett annat tillfälle. Semesterdagar kan ju tas ut antingen som ledighet eller i pengar vid ett senare tillfälle, och då blir det ju inte fråga om att du får mindre pengar på längre sikt.
Med vänliga hälsningar,
Molly Johansson,
Arbetsrättsjouren

Semesterersättning vid omställningsavtal

Hej! Har arbetat på ett fackförbund i många år. Sades upp för ett år sedan pga omorganisation. Företaget erbjöd oss ett omställningsavtal där vi kunde ta del av ett studiepaket med del av vår tidigare lön under två år. Det finns ingen möjlighet för oss att återgå i arbete. Vi var några som hade sparade semesterdagar vi valde att ta ut efter uppsägning men under studietiden. Företaget ersatte oss för dessa dagar med den lön vi har under studietiden och inte efter den lön vi haft under intjänandeåren. Enligt 16 paragrafen skall man väl inte förlora på att ta ut sparad semester ? Skall den inte ersättas med 12% av intjänandelönen. Vi har frågat facket men inte fått något vettigt svar på vår fråga.

Svar: Hej!
Vid omställningsavtal kan det finnas speciella skrivningar för vad som ska gälla under just er specifika omställning. Ni bör alltså läsa vad ni har avtalat om. Ert fackförbund ska kunna hjälpa er med detta. Vill ni att vi tittar djupare på ert ärende gör vi gärna det men det är en tjänst vi tar betalt för. Då behöver vi även ha tillgång till det omställningsavtal som är påskrivet.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson

Arbetsrättsjouren

Semesterersättning i procent

Jag undrar om semesterersättningen i procent….
Jag vet att det är 12% men nyligen läste jag att det är 15% för de som är fyllda 50år.
Stämmer det?
Tacksam för hjälp att reda ut denna fråga.?

Svar:

Hej!

Det verkar som att din arbetsgivare använder sig ut av semesterlagens procentregel där 12 % är den under intjänandeåret sammanlagda utbetalda lönen, såväl fast som rörlig lön. Denna summa är den totala semesterlönen. Om du har rätt till fler semesterdagar än de lagstadgade, ska procenttalet (12 procent) ökas med 0,48 procent per extra semesterdag.

Arbetsgivare kan också använda sig ut av andra beräkningssätt än de två som nämns i Semesterlagen (sammalöneregeln och procentregeln). Dessa beräkningar är då reglerade i kollektivavtal.

15 % semesterersättning för de som är fyllda 50 år är inget som regleras i lagen utan denna bestämmelse hittar du i giltigt kollektivavtal på din arbetsplats. Ett tips är därmed att se över kollektivavtalets bestämmelser gällande semester och semesterersättning.

Med vänliga hälsningar

Helén Magnusson

Arbetsrättsjouren

 

Ska min semesterersättning beräknas utifrån tidigare lön?

Hej.
Avslutade en chefstjänst 30 sep 2014, med ca 50 dagar sparad semester.
1 okt 2014 fick jag en vanlig tjänst under säsong som slutar nu sista april 2015, med avtalad semesterersättning som utbetalas i maj.
Fråga.
Skall de sparade semesterdagarna beräknas på lönen jag hade till 30 sep eller på nuvarande lön? Företaget hävdar nuvarande lön, och jag hävdar tidigare lön.
Vad är rätt??

Svar:

Hej!

Om du avslutar en anställning har du rätt att få ut din sparade semester i pengar, så kallad semesterersättning. I och med att du sparat ihop ca 50 semesterdagar under tidigare chefstjänst ska ersättningen också beräknas utifrån tidigare lön. Denna semesterersättning ska betalas senast 1 månad efter avslutad anställning.

De semesterdagar du tjänar ihop under din säsongsanställning ska därmed beräknas utifrån den lön du innehar under denna tjänst.

Bestämmelserna ovan kan dock avvika från kollektivavtal eller enskilt anställningsavtal så jag skulle råda dig att först se över dessa.

Med vänliga hälsningar

Helén Magnusson

Arbetsrättsjouren

 

Rätt till semester under min uppsägningstid? Semesterledighet hos min nya arbetsgivare?

Jag har sagt upp mig från nuvarande arbetsplats och jag har 3 månaders uppsägningstid. Jag slutar på arbetsplatsen den 30 juli och börjar på min nya arbetsplats den 1 juli.

Min sommarsemester är redan inplanerad i juli – då jobbar jag inte längre hos nuvarande arbetsgivare. Jag vill ta ut min sommarsemester innan jag slutar (i maj eller juni)men chefen nekar – de vill ge mig semesterersättnig.
Har jag rätt att begära tidigare semester eller har arbetsgivare rätt att neka? Sommarsemestrar är ju planerade och beviljade i slutet av mars.

Enl semesterlagen:
6 § En arbetstagare som byter anställning har rätt till
semesterledighet i den nya anställningen endast i den
utsträckning arbetstagaren inte redan har haft sådan ledighet
i den tidigare anställningen.

Om jag får semesterersättning från min nuvarande arbetsgivare har jag då inte rätt alls till sommarsemester?

Tack på förhand
Anna

Svar:

Hej!

Sommarsemestern som är beviljad av din gamla arbetsgivare gäller därmed inte då du inte kommer att jobba kvar  under juli månad. Du har dock möjlighet att ta ut semester under din uppsägningstid men det finns inga garantier att arbetsgivaren beviljar dina önskemål. Om din semesteransökning inte godkänns har du rätt att få ut dina semesterdagar i pengar senast 1 månad efter det att ni anställning upphört. Det kan också finnas reglering i kollektivavtal om vilka månader som du som arbetstagare har rätt att ta semester samt vilken rätt du har att faktiskt ta semester under uppsägningstiden. Enligt den 28:e paragrafen i Semesterlagen har en arbetstagare som slutar sin anställning innan intjänad semesterlön tagits ut få kompensation genom semesterersättning.

Du nämner också osäkerhet kring hur 6§ i semesterlagen ska tolkas. Om du tar ut full semester under din uppsägningstid har du inte rätt till en sådan semester hos din nya arbetsgivare under samma semesterår. Tar du däremot ut lite semesterdagar under uppsägningstiden har du rätt att få ledigt återstående dagar hos din nya arbetsgivare, dock obetald ledighet. Som nämns i första stycket ovan ska din gamla arbetsgivare betala semesterersättning för de semesterdagar du inte tar ut innan din anställning upphör.

Med vänliga hälsningar

Helén Magnusson

Arbetsrättsjouren