Tag Archives: semester förläggning

Stängd arbetsplats, semester eller lön?

Hej!
Vi är sju personer som jobbar i ett privat Bageri som ska ha ett hängavtal med facket.
Har tyvärr inte kollat om det stämmer eller inte.

Fråga 1.
Bageriet har alltid haft stängt 5 veckor på sommaren som vi varit tvungna att ta ut, sådeles har all vår semester gått åt och vi har inte kunnat spara några dagar till andra tillfällen som semester kan behövas. Får de lov att tvinga oss att ta ut all vår semester så?

Fråga 2.
Under jul och nyår 2013 hade de också stängt och vi jobbade vår sista dag den 23:e och återgick till arbetet den 2 januari. Vi fick vår löne spec i dagarna och den enda betalning vi fick var de röda dagarna 25 & 26 december och inga andra dagar. Vi fick alltså inte betalt för de dagarna som det var stängt. 24, 27, 30, 31 december. Har de rätt att göra så? Borde inte vi ha fått betald ledighet med 32 timmar till? Vad gäller?? Vi är alla fast anställda med timpeng, ingen har månadslön.

Hej,

Först skulle jag vilja råda dig att läsa i det hängavtal arbetsplatsen tecknat, kollektivavtal och hängavtal är avtal som förhandlar förmånligare rättigheter för arbetstagaren än vad som står skrivet i arbetsrättslagstiftningen. Dock gäller minst följande;

Fråga 1; Lagen säger att om inget annat avtalats bör semestern förläggas med 4 sammanhållna veckor under perioden juni-augusti (semesterlagen 12 §). Denna lag kommunicerar, alltså tillämpas med lagen om rätt att spara semesterdagar som överstiger 20 semesterdagar per semesterår (semesterlagen 18 §).
Alltså har arbetsgivaren inte rätt att tvinga er ta semester under 5 veckor, utan endast 4 veckor om arbetsplatsen är stängd en period mellan juni-augusti, om inte annat avtalats.

Fråga 2;
Ni har rätt att erhålla lön de vardagar ni ofrivilligt förhindras att arbeta pga arbetsplatsens stängning, alltså ert fall datumen 24,27,30,31 december. Detta resulterar i totalt 32 timmars betald frånvaro från arbetet. Arbetsgivaren har betalat ut lön till er under 25 och 26 december, dessa dagar har ni ingen rätt att till lön då detta är helgdagar. Som jag tolkar beskrivningen ovan skulle det kunna vara så, att arbetsgivaren betalt ”rätt” summa lön till er anställda med ”rätt antal timmar”, utefter vad ni har rätt till men bokfört dessa på ”fel dagar”. Med andra ord har ni ingen ytterligare ersättning att kräva från arbetsgivaren då ni fått den lön ni har rätt till.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren