Tag Archives: samma arbetsgivare

Hur lång uppsägningstid har jag rätt till?

Hej!

Har blivit uppsagd pga arbetsbrist och på mitt anställningsbevis står det att jag har 1 mån uppsägningstid…
Men har varit anställd sen 2009, gäller inte då LAS alltså 2 mån uppsägningstid?

Hej,

Enligt lagen om anställningsskydd 11 § gäller att du som arbetstagare har rätt till en uppsägningstid av;
– två månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år men kortare än fyra år.
– tre månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst fyra år men kortare än sex år.

Om du varit anställd hos en och samma arbetsgivare sedan den 4 mars 2009 har du rätt till tre månaders uppsägningstid enligt lagen om anställningsskydd.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren