Tag Archives: säga upp vikariat i förtid

Får jag behålla lönen om jag avbryter mitt vikariat?

Hej,
Jag har ett vikariat med högre lön än min ordinarie tjänst som jag är tjänstledig ifrån. Vikariatet är tom 31/3 2017 men jag kommer att gå tillbaka till min ordinarie tjänst innan angivet datum ovan.

Har jag då rätt att bibehålla min högre lön som jag har på vikariatet, eftersom jag har ett avtal som ger mig högre lön fram till mars?

SVAR
Om du går tillbaka till din ordinarie tjänst så bryter du avtalet om vikariat, och det blir därmed inte längre gällande. Du har då inte heller rätt till någon annan lön än den du har på din ordinarie tjänst.
Vanligen kan man inte säga upp ett vikariat i förtid,, utan det löper tiden ut, och du är också skyldig att fullfölja det. Om du inte gör det kan arbetsgivaren ev kräva dig på ersättning för den tid du inte jobbat. I vissa avtal finns det dock klausuler som gör det möjligt att säga upp även ett vikariat i förtid.
Hälsningar Camilla Ländin

Uppsägning av vikariat

Hej!

Mitt ärende gäller ”Uppsägning av vikariat!”
I anställningsavtalet står:

13.1 Uppsägningstiden gäller enligt vad som stadgas i lag (1982:80) om anställningsskydd.
1.1 Anställningen är en tidsbegränsad anställning, som vikarie för XXX, så länge XXX är föräldraledig.
2.2 Anställningen avslutas utan föregående uppsägning per 2017-07-31 eller när XXX kommer tillbaka, vilket som inträffar tidigast 2017-07-31.

Tacksam för svar så fort det möjligt!

SVAR:
Jag uppfattar det som att du undrar om det är möjligt att säga upp ett vikariat i förtid. Ett vikariat är en form av en tidsbegränsad anställning. En tidsbegränsad anställning upphör vid det datum som är avtalat som slutdatum, i ditt fall den 31/7-17. Det är som utgångspunkt inte möjligt att avsluta en tidsbegränsad anställning i förtid. Arbetsgivare och arbetstagare kan dock avtala om att den tidsbegränsade anställningen ska vara uppsägningsbar. Ett sådant avtal verkar det inte finnas mellan dig och din arbetsgivare. Den enda möjligheten för din arbetsgivare att avbryta vikariatet i förtid är om du grovt missköter dig.

Hälsningar Camilla Ländin