Tag Archives: rättigheter timanställning

Restidsersättning, semesterersättning och sjuklön vid timanställning?

Hej!

Ställer dessa frågor angående en närstående:
Hon har en timanställning på ett städföretag. Har hon rätt till sjuklön?
Hon har inte lön för restid mellan kunder, är det rätt?
Semesterersättning skall utbetalas efter avslutat kontrakt? Vilken garanti har hon på det?

Svar:

Hej!

Timanställning är inte en korrekt anställningsform, enligt lag. Däremot kan denna anställningsform vara reglerad i gällande kollektivavtal och därmed vara godkänd. Kolla därför först upp om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen.

Om anställningsformen ovan är korrekt har arbetstagaren rätt till sjuklön från den första dagen av anställningstiden. Är anställningstiden kortare än en månad inträder dock rätten till sjuklön endast om arbetstagaren tillträtt anställningen och därefter varit anställd fjorton kalenderdagar i följd.

Restidsersättning regleras i kollektivavtal eller i arbetstagarens anställningsavtal så om det inte finns några bestämmelser om detta har arbetstagaren ingen rätt till sådan ersättning. I vissa fall kan restidsersättningen bakas in i arbetstagarens månadslön

Enligt semesterlagen har arbetstagaren rätt att få den outtagna intjänade semestern utbetald senast 1 månad efter avslutad anställning.

Återkom om ni har fler funderingar!

Med vänliga hälsningar

Helén Magnusson

Arbetsrättsjouren