Tag Archives: rätten till sjuklön

Visa läkarintyg med diagnos för arbetsgivare?

Hej, varit sjuk 11/8-22/8-14. Jag har sjukintyg av läkare första dagen vilket jag har . Frågan är om jag behöver ge min arbetsgivare sjukintyget som läkaren avrådde mig och sa att hon skickar till Försäkringskassan. Skulle jag behöva det? Måste jag då visa min diagnos för arbetsgivaren vilket denna säger. Hoppas på snabbt svar då arbetsgivaren hotar med utebliven lön.

Svar:
Hej! Då du har varit sjuk i mer än sju dagar så måste du för att kunna få ut sjuklön visa ett sjukintyg från en läkare för din arbetsgivare. Om du som arbetstagare inte visar upp läkarintyg efter sjunde sjukdagen har arbetsgivaren ingen skyldighet att betala ut sjuklön. Dock så är det inget krav att du måste visa diagnosen för din arbetsgivare. Läkarintyget ska innehålla en beskrivning på de arbetsuppgifter som du som arbetstagare inte kan utföra på grund av sjukdomen. Alltså måste du visa upp läkarintyg för arbetsgivaren, men behöver inte visa upp vilken diagnos du har.
Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

Sjuklön från dag 1

Hej!

Jag blev anställd över sommaren på ett företag inom xxxxservice. Min första arbetsdag (jag var där halva dagen ungefär) sprack min blindtarm och iom operationen blev det komplikationer vilket ledde till att jag blev kvar på sjukhuset 2 veckor och sedan sjukskriven 1,5 till. Jag var schemalagd under hela den här tiden. Jag fick sedan reda på att jag bara skulle få betalt för den halva dag jag var på arbetet och ingen sjukersättning för resterande tid som jag var schemalagd under min sjukfrånvaro. Anledningen till detta menade de var att en måste vara anställd i en vecka innan en kan få sjuklön. Stämmer det? Jag hade aldrig hört talas om det regeln förut?

Hej

Arbetstagarens rätt till sjuklön gäller från och med den första dagen av anställningstiden. Är den avtalade anställningstiden kortare än en månad inträder dock rätten till sjuklön endast om arbetstagaren tillträtt anställningen och därefter varit anställd fjorton kalenderdagar i följd.

Din arbetsgivare ska således betala ut sjuklön, gör den inte det ska du be ditt fackförbund att de tar upp det med dem. Är du inte med i facket kan vi kontaktar dem mot en avgift.

Lycka till! Bara att stå på sig.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren