Tag Archives: rätt till tillsvidareanställning

Avsäga sig rätten till tillsvidareanställning

Hej,
Jag har varit visstidsanställd i snart två år och min chef meddelade mig att jag då kommer få sluta, eftersom de inte har behov av att fastanställa mig. Grejen är att jag studerar samtidigt och arbetar bara lite extra. Pga att jag studerar är jag inte intresserad av att få fast anställning. Både jag och min arbetsgivare är nöjda med hur det är nu, och de vill gärna ha kvar mig. Finns det någon möjlighet för mig att avsäga mig rätten till tillsvidareanställning? Vad jag vet har vi inget kollektivavtal.

Svar: OM det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats så kan det finnas möjlighet i det att avsäga sig rätten till tillsvidareanställning efter de två åren. Men om det inte finns, så blir du enligt LAS tillsvidareanställd, i det här fallet mot din vilja. Finns det något som hindrar att du blir tillsvidareanställd på deltid, med ett visst antal timmar/procent per månad? Det kan ju vara en lösning i så fall.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Vilka regler gäller för en visstidsanställning?

Hej,

Är visstidsanställd inom industrin och får inte förlängt över julen utan erbjuds jobb på samma företag efter jul ledigheten igen för att företaget ska slippa betala för de röda dagarna, är det okej?

SVAR

När man är visstidsanställd så avtalar man endast om att jobba en bestämd period. Råkar det vara så att den perioden tar slut innan jul så kan man inte kräva att få arbeta mer.

Viktigt att notera är dock att man kan inte jobba som visstidsanställd hur länge som helst utan har man arbetat för samma företag i totalt två år under en femårsperiod så har man rätt till en tillsvidareanställning.

Utdrag ut LAS ( Lagen om anställningsskydd):

5 a § En allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år

1. under en femårsperiod, eller
2. under en period då arbetstagaren har haft tidsbegränsade anställningar hos arbetsgivaren i form av allmän visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete och anställningarna följt på varandra.

Hälsningar,

Daniela Alm

Rätt till en tillsvidareanställning? Vad har jag för uppsägningstid?

Hej,

Jag undrar om en provanställning per automatik övergår i en tillsvidare-anställning även om det i avtalet för provanställningen uttryckligen står att nytt avtal skall skrivas.

Jag undrar för att kunna få reda på hur lång min uppsägningstid är, kan jag rent juridiskt gå på dagen om jag säger upp mig eller är jag bunden till uppsägningstid. Har jobbat på arbetsplatsen i snart två år.

Min arbetsplats är inte fackligt ansluten och inget av facken jag har kontaktat verkar vilja ha mig som medlem.

Tacksam för svar!

Svar:

Hej!

Det stämmer att en provanställning går över till en tillsvidareanställning om inte arbetsgivaren meddelar annat. Jag skulle därför råda dig att ta kontakt med din chef eller möjlig HR- avdelning på företaget för att upprätthålla ett nytt kontrakt.

Enligt lagen om anställningsskydd har en arbetstagare som säger upp sig en uppsägningstid på 1 månad. Kollektivavtal eller det egna anställningsavtalet kan innehålla andra bestämmelser och då är det dessa som ska tillämpas.

Med vänliga hälsningar

Helén Magnusson

Arbetsrättsjouren

Anställningsvillkor

Hej
Sedan 2 år tillbaka började jag jobba på tim hos ett företag. Jag skrev aldrig på nåt papper utan bara jobbar efter ett schema.
Hur länge kan man jobba så är min fråga.
När jag frågar dom ang anställning så kommer företaget med olika anledningar till att jag inte kan få det.
Jag jobbar på heltid och vet inte vad jag har för rättigheter om jag kan kräva nåt av arbetsgivaren?

Hej

Arbetsgivare som inte följer kollektivavtal ska följa lag om anställningsskydd, så om arbetsgivaren har ett gällande kollektivavtal (fråga arbetsgivaren) så kan reglerna vara annorlunda.

I annat fall ska följande ALLTID följas, det gäller samtliga arbetsgivare i Sverige.

Anställningsavtal gäller tillsvidare. Avtal om tidsbegränsad anställning får dock träffas. i följande former

1. för allmän visstidsanställning,
2. för vikariat,
3. för säsongsarbete, och
4. när arbetstagaren har fyllt 67 år.

DVS TIMANSTÄLLNING ÄR INTE KORREKT ANSTÄLLNINGSFORM ENLIGT LAG

Det innebär att har du och din arbetsgivare inte kommit överens om annat så har du en tillsvidareanställning.

Ett anställningsavtal behöver inte vara skriftlig, så länge båda parter är överens om förutsättningarna för anställningen. Däremot ska arbetsgivaren senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta skall arbetsgivaren lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet.

Informationen skall innehålla åtminstone följande uppgifter:
1. Arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, anställningens tillträdesdag samt arbetsplatsen.

2. En kort specificering eller beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller tjänstetitel.

3. Om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid eller om den är en provanställning samt a) vid anställning tills vidare: de uppsägningstider som gäller, b) vid anställning för begränsad tid: anställningens slutdag eller de förutsättningar som gäller för att anställningen skall upphöra och vilken form av tidsbegränsad anställning som anställningen avser, c) vid provanställning: prövotidens längd.

4. Begynnelselön, andra löneförmåner och hur ofta lönen skall betalas ut.

5. Längden på arbetstagarens betalda semester och längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka.

6. Tillämpligt kollektivavtal, i förekommande fall.

När jag läser din fråga, verkar det som att du därför redan har en tillsvidareanställning då arbetsgivaren inte har följt lag om anställningsskydd och du kan därför inte sägas upp på andra villkor än de som gäller för en tillsvidareanställning (saklig grund). Din arbetsgivare behöver klargöra anställningsvillkoren enligt ovan och ta seriöst på hur de följer lagen om anställningsskydd eller inte. Kom dock ihåg att det kan finnas andra regler i ett gällande kollektivavtal.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

Är jag berättigad en tillsvidareanställning?

Har jobbat som personlig assistent, vikarie i 7 månader, fast jag var lasad och inte visste om detta. tack vare facket som hjälpt mig fick reda på det av slump. Min fråga vad är mina rättigheter är?

SVAR:

Hej,

Har du arbetat som vikarie i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod ska din anställning övergå till en tillsvidare anställning. Detta regleras i LAS 5§. Där med är du berättigad alla förmåner och även det skydd denna lagen innebär. Utifrån det du skriver tolkar jag det som du har arbetat som vikarie i sju månader efter det att du borde varit berättigad en tillsvidareanställning, och i så fall är du berättigad en tillsvidaretjänst. Dock är det viktigt att du tittar vad som står i ditt anställningsavtal, och i de fall du haft fler. Detta eftersom du inte får räkna ihop allmän visstidsanställning med vikariat, så i praktiken kan du vara anställd i fyra år om du går mellan dessa två anställningsformer, detta utan att bli inlasad.

Mitt tips till dig är att åter igen kontakta ditt fackförbund och driva frågan vidare då det som enskild arbetstagare är svårare att driva frågor av denna karaktär.

Häsningar Rebecka Persson

Arbetsrättsjouren

Tillsvidareanställning

Hej,

Min far har arbetat på för sin arbetsgivare som visstidsanställd i snart 2 år i
streck. Hans nuvarande kontrakt går ut i maj 2014 och arbetsgivaren har sagt att de
inte kommer att förlänga kontraktet pga att min far saknar körkort (som de kräver
för att anställa numera). Saken är den att min far passerar två år hos arbetsgivaren
i april (en dryg månad innan kontraktet löper ut) vilket jag antar innebär att
han enligt LAS ska anses vara tillsvidareanställd, vilket vi hoppas på.

Det som kan sätta käppar i hjulet är om arbetsgivaren säger upp honom så att han
inte arbetar fram till april. Han har enligt kontraktet en månads uppsägningstid
så min fråga är vad som händer om arbetsgivaren inser detta och säger upp honom
någon gång under perioden mars – april. Detta skulle innebära att min far, då
han slutför arbetet under uppsägningstiden, kommer att passera två år hos
arbetsgivaren men att arbetsgivaren samtidigt meddelat om uppsägningen innan
tvåårsperioden fullgjorts. Om detta skulle ske, kommer han då att kunna bli
tillsvidareanställd med hänvisning till LAS (eftersom hans arbetstid inkl.
uppsägningstiden kommer att överstiga 2 år) eller gäller något annat då
arbetsgivaren säger upp honom innan 2-årsperioden fullgjorts?

Hej

Precis som du beskriver så kommer din pappas anställning att gå över till en tillsvidareanställning på två årsdagen. Om din pappa har skrivit ett anställningsavtal fram till maj gäller detta. Hans arbetsgivare kan inte säga upp det avtalet utan saklig grund. Sedan är det arbetsgivaren som bestämmer vilka krav som behövs för en viss anställning. Just körkortskrav har varit uppe förbedömning i flertalet fall i rätten, och det beror helt på vilken typ av anställning/arbete som din pappa har, vilket jag inte kan uttala mig om.

Är din pappa med i facket, ska han i första hand konsultera dessa då de ska hjälpa honom i denna situationen. Annars kan ni höra av er till oss när det börjar närma sig så hjälper vi gärna er.

Lycka till!

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren