Tag Archives: rätt till semester

Rätt till semester vid långtidsjukskrivning?

Vi har en anställd som varit sjukskriven sedan januari 2015 fram till nu, nu påbörjas rehabilitering.
År 1. fick hen 180 dagar semesterlönegrundande ersättning.
Hur blir det med År 2? Ska hen ha 180 dagar till fr o m det nya semesteråret 160401?

SVAR:
En person som är långtidssjukskriven har 180 semesterrlönegrundande dagar per intjänandeår, så svaret på din fråga är ja, han har rätt till 180 dagar även i år. Om det rör sig om en konstaterad arbetsskada är samtliga dagar semesterlönegrundande, men i övrigt gäller 180 dagar/år.

Hälsningar Camilla Ländin

 

Sjukskriven – rätt till semester?

Jag har varit sjukskriven sedan 4/11 2014 och är sjukskriven till 31/7. Jag har sedan April börjat jobba 25% och enligt läkarintyg kommer jag att jobba så fram till 31/7. Kan jag ta ut intjänad semester samtidigt som jag har sjukersättning vilket blir 100% ersättning från arbetsgivare + 75% ersättning från försäkringskassan, eller vad gäller?

Svar: Jag kan inte utläsa av ditt mail vilken anställningsform du har, men generellt gäller att så länge du har mindre än 180 sjukdagar på ett år så ska du ha rätt till full semester, betald av arbetsgivaren.  Detta enligt Semesterlagen 17 §. Du kan endast ta ut hela semesterdagar om inte kollektivavtal eller det enskilda anställningskontraktet anger något annat.

Det jag har kunnat läsa mig till är att i det fall du tar ut semester under tiden du är sjukskriven på 25 % så får du  hela semesterdagar från arbetsgivaren betalda, men du bör kontakta Försäkringskassan för att vara säker på att du får ut din ersättning. Detta  för att du inte ska råka bli betalningsskyldig i efterhand.

Annars stämmer det du skriver. Semesterdagarna har du ju själv arbetat in, så det är ju dina pengar (din förmån). Se till att du har ett sjukintyg som gäller över hela semesterperioden, annars kommer arbetsgivaren att få behöva betala ut ytterligare 14 dagar sjuklön till dig.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Rätt till semester efter sjukskrivning

Har varit helt sjukskriven sedan december 2013. Kommer börja arbeta 50 % i september för att enligt planerna vara tillbaka på heltid i mitten av november 2014.
Nu till min fråga. Har jag rätt till att ta semester under 2014?( kommer ha ca 18 betalda semesterdagar kvar efter avdraget som sker efter dag 180 i sjukskrivningen). Har min arbetsgivare rätt att neka till semester, trots att jag ej varit ”ledig” under semesteråret?

SVAR:
Eftersom du varit anställd under hela 2014 så har du rätt att ta ut semester under året, och eftersom du varit sjukskriven under sommaren har du ju inte kunna ta ut din semester då.
Jag ser ingen anledning för arbetsgivaren att inte bevilja dig ledigt.

Hälsningar Camilla Ländin