Tag Archives: rätt till schema

Chefen stryker mig från mitt pass, får hon det?

Hej,
Om man är timanställd och fått sitt schema för månaden. Har min chef rätt att bara ta bort mina pass från dag till dag? Har för mig att man måste göra detta minst 2 veckor innan.

Svar:
Alldeles rätt, du har rätt till ditt schema minst 14 dagar i förväg. Om det skulle vara så att du är schemalagd men verksamheten stänger av någon anledning, tänk en glasskiosk på sommaren och det ösregnar, så har du rätt att få lön för dina bokade pass oavsett. Sen är det viktigt att påpeka att det finns ingen anställningsform som heter timanställd utan det är en löneform.

Hälsningar Camilla Ländin

Mitt schema har ändrats fyra gånger på en månad

Hej,
Under en månad har mitt schema ändrats 4 gången första gången innan det ens hade börjat gälla och sista gången på fredag för att börja gälla på måndagen får man göra så här utan att ens fråga om det går? Man måste väl kunna planera sin fritid?

Svar: Enligt Arbetstidslagen § 12 så har du rätt att få ditt schema minst 14 dagar innan det ska börja gälla. Det är inte acceptabelt att ändra det från fredag till måndag om det inte hänt något exceptionellt i verksamheten som påverkar arbetsgivarens möjlighet att ha framförhållning.

Hälsningar Camilla Ländin

Arbetschema med kort varsel, kan jag tacka nej?

Hej,
Jag arbetar som köksmästare på en restaurang. Jag lämnade mitt arbete i söndagskväll och får då veta hur mitt schema ser ut för nästa vecka 41. Är detta okej?
Sen nu under kvällen har dom ändrat mina arbetstider för onsdag samma vecka. Får man göra så? Omständigheterna på arbetsplatsen är krångliga, drastisk kort på personal samt inga strukturer kring schema läggning. Har jag som anställd rätten till att säga ifrån att jag inte kan jobba det ”nya passet” som är ändrat?

Svar: Enligt lagen har man som anställd rätt att få sitt schema senast 14 dagar i förväg. Det är endast i undantagsfall som arbetsgivaren får göra ändringar som ligger närmare än så i tiden, t.ex. om det är många medarbetare som är sjuka eller ifall något oförutsett inträffar.

I princip kan du meddela att du inte kan jobba ett pass som du får reda på om det är mycket kort varsel. Detta kan dock variera lite grann beroende på branschpraxis, och också om det står något om detta i ditt anställningsavtal eller lokalt kollektivavtal.

Hälsningar Camilla Ländin

Kan arbetsgivaren skicka hem mig och ta all dricks?

Hej!
Jag arbetar på en restaurang som servitris. Det är några saker som inte verkar stå rätt till.
Jag har fått lovat av den personalansvariga att arbeta 12-15 varje dag + kvällar på helger. Är det enligt lag okej att skicka hem mig t.ex 14:00 eller att avboka mitt pass samma dag?
Ägaren tar all dricks i sin egen ficka. Är det okej enligt lag?
Jag får 100 kr/h , jag är 24 år med 4 års erfarenhet. Finns det en minimilön även fast att man inte har avtal?
Tack på förhand

Hej,

Anställningsavtalet är ett konsensualavtal vilket innebär att det kan ingås både muntligen och skriftligen. Arbetsgivaren är skyldig att senast en månad efter anställningens början förse arbetstagaren med skriftlig info gällande anställningsvillkoren, vilket även innefattar arbetstider (6c § LAS). Det är alltid bra att ha arbetstiderna skriftligt istället för ett muntligt löfte så be om att få dem på papper.

Utgångspunkten är att arbetstagaren har rätt till lön för all arbetad tid. Om du är schemalagd och infinner dig på arbetsplatsen skall du ha betalt för det utförda arbetet. Arbetsgivaren får inte skicka hem dig en timme tidigare eller avboka dig från ett schemalagt arbetspass en dag i förväg. Om arbetsgivaren behöver ändra i ditt schema är hen skyldig att informera dig om detta senast två veckor i förväg. Tänk på att andra tider kan gälla ifall ni har kollektivavtal på din arbetsplats, hör annars av dig till ditt fackförbund.

Hur dricksen fördelas mellan de anställda är inget som regleras i lagen utan det är något ni anställda får ta upp med er arbetsgivare, eventuellt med hjälp av ert fackförbund. Det finns ingen lagstadgad minimilön i Sverige utan denna upprättas av arbetsmarknadens parter i kollektivavtal. Har er arbetsplats tecknat kollektivavtal framgår det där vad som är din lägstalön om ni inte har kollektivavtal finns ingen gräns för din lägstalön.

Vänliga hälsningar

Alexander Ski

Har jag rätt att se mitt schema utanför arbetstid?

Hej!

Jag har ett rullande schema på ett callcenter och detta schema har jag bara tillgång till att se på arbetstid. Till saken hör även att mobiler inte är tillåtna vid jobbets datorer av säkerhets- och sekretesskäl.

Allt detta gör att det blir mycket svårt för mig att skapa mig en överblick över schemat utanför arbetstid. Det blir i princip omöjligt att planera vardagen med allt ifrån att omboka ett läkarbesök till att planera fritidsaktiviteter.

Har jag som arbetstagare rätt att kräva tillgång till mitt schema utanför arbetstid?

Med vänlig hälsning,

Hej!

Du har i regel rätt att  få ett schema senast två veckor i förväg om inte väldigt speciella omständigheter föreligger. Detta enligt arbetstidslagen 12 §.

Finns det någon anledning varför inte du eller din arbetsgivare/ teamledare bara kan trycka på ”skriv ut” knappen när du har schemat framför dig på datorn? Eller du kanske kan be arbetsgivaren om att få det i pappersform, helt enkelt?

Det är klart att du ska kunna planera din fritid! Livet är inte bara arbete.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Kan jag kräva att få ett schema över min arbetstid?

hej!

Jag har precis fått ett nytt arbete och tanken är att jag ska jobba 75 procent (har inte skrivit avtal än) men det är dock en fråga som jag undrar över. Jag ska vara på jobbet varje dag kl. 08 men har aldrig någon sluttid. Får veta när jag börjar på morgonen. Detta är väldigt påfrestande då jag inte kan planera. Min fråga är kan jag kräva att få ett schema?

Hej!

Huvudregeln är att du ska ha rätt till ett schema två veckor i förväg men i vissa branscher ändras behovet så snabbt att detta inte är möjligt. Det är helt beroende på verksamhetens art, och är du vikarie är detta skydd ännu mer urholkat, då du är anställd där mer eller mindre ”på det sätt som verksamheten kräver”.

Det är med andra ord svårt att ge ett svar på din fråga. Vissa kollektivavtal reglerar vissa branscher, men det som står om scheman i dem gäller i regel bara de som arbetar på stället som fast anställda och även det kan som sagt ändå ändras beroende på hur det ser ut på arbetsplatsen.

Lagen kräver inte att det finns något arbetstidsschema överhuvudtaget (utöver ovan sagda, vilket är förhandlingsbart enligt  12 § arbetstidslagen), utan det man kan gå tillbaka till är kollektivavtal och branschpraxis och eftersom jag inte vet vilken typ av arbete det gäller, så kan jag heller inte svara på vad som står i ditt kollektivavtal.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Schema tre dagar i förväg

Jag jobbar i en livsmedelsbutik. Är timanställd men jobbar heltid. Vi får veckans schema 3 dagar innan det börjar gälla, och den ena veckan är inte den andra lik. Det är omöjligt att planera och man måste hålla på och önska varje vecka om man har något specifikt önskemål. Det är samma för både extraanställda och ordinarie. Är detta lagligt?

SVAR:
Enligt lagen har du rätt att få ditt schema 14 dagar i förväg om inte verksamheten av särskilda skäl inte kan schamläggas på det sättet. Detta gäller oavsett om du är tillvidareanställd eller tex vikarie.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Rätt till schema

Hej!!

Jag är anställd på ett företag och jag jobbar deltid på 45% kvällar, har jobbat där i 9 år, under dessa åren har jag alltid blivit tillfrågad om en tillfällig upphöjning att jobba 75% under sommaren dvs. juni, juli och augusti. Så även under december månad. För att sen återgå till min bottentjänst på 45%.

Till saken hör den att jag bara har fått schema för Juni. Och min chef säger att om jag inte skriver på kontraktet så kan jag inte få mitt schema för juli och augusti för att arbetsgivaren måste veta hur många som tackar ja till en tillfällig upphöjning och sedan där utgå hur mitt schema kommer se ut i Juli och Augusti.

Mina frågor på detta är följande:

1.) Är det 2 veckor minst i förväg av scheman som gäller även vid tillfällig upphöjning på 75%?

2.) Kan arbetsgivaren neka mig att inte ge mig schema för juli och augusti? Dvs. har arbetsgivaren den FORMELLA rättigheten till det?, OM jag inte har skrivit på nått kontrakt för 75% för sommaren men bara fått schema för Juni?

SVAR:
Det stämmer att du har rätt till ditt schema senast två veckor i förväg. Men om du tackar ja till att arbeta 75% under hela sommaren så behöver du också skriva på avtalet för detta. Det ger ju också dig en garanti för att du verkligen får arbeta den tiden, så att inte arbetsgivaren ångrar sig i sista stund.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren