Tag Archives: rätt till rast

Rätt till paus eller rast?

Jag har en kort fråga; Om man som arbetstagare på vårt företag är anställd på 4,0 tim/dag, vilka regler gäller för rast och/eller paus ?

SVAR:
Enligt Arbetstidslagen är det så här:
Av 15 § framgår det att man inte får arbeta mer än 5 timmar i sträck utan rast, däremot har man rätt till kortare pauser för t ex toalettbesök. Praxis från Arbetsdomstolen säger att en paus på över 10 minuter är att betrakta som en rast. En rast är minst 30 minuter och räknas inte som arbetstid.

Sammanfattningsvis: Det du har rätt till enligt lag är en rast om du jobbar 5 timmar i följd, men det inte finns någon lagstadgad rätt till 5 min paus per arbetat timme.

Om det finns ett kollektivavtal så kan andra regler gälla.

Hälsningar Camilla Ländin

Inte tid för raster

Hej! Jag har precis fått ett nytt jobb. Och där har jag tiderna 09:30-18:30 . Har en timme obetalt. En halvtimme för lunch och sen två 15minuters raster är det till för. Men nu är det så att vi hinner aldrig någonsin ta dom rasterna. Vi får gå och äta i ca 20 minuter och sen måste vi jobba igen då det ofta är mycket folk. Har vi rätt att begära lön för den halvtimmen vi ändå jobbar eller vad skall vi göra?? känns så himla taskigt att vi inte får eller kan ta ut det vi har rätt till.

SVAR:
När du arbetar ett så långt pass så är det arbetsgivarens skyldighet att se till att du hinner ta ut dina raster och pauser. Om du dessutom har en av dina timmar obetald så ska du absolut inte acceptera att jobba då. Finns det ett fackligt ombud eller ett skyddsombud på din arbetsplats så kan hen hjälpa er med att få schemat att fungera så att ni kan få ut era lagstadgade pauser. Annars rekommenderar jag att ni kontaktar facket centralt och ber dem hjälpa till.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren

Har jag rätt till rast?

Hej!

Jag arbetar på ett relativt nyöppnat café (5 veckor) för en arbetsgivare som har erfarenhet av branschen sedan 1-2 år, kanske mer. Nu efter att jag och en kollega skrivit anställningskontrakt och diskuterar en del så har vi kommit fram till att matavdraget de drar 42kr om dagen. Detta utan att vi får rast, då vi står själva alla timmar av våra pass (jag slutar när hon kommer osv.) Jag tycker inte att detta känns rimligt. Finns det belägg för detta eller har jag juridiskt stöd i mina eventuella argument?
Svar:

Hej!

Finns det kollektivavtal på din arbetsplats? I kollektivavtalet kan det då stå reglerat kring om arbetsgivaren har rätt till att göra detta matavdrag. Finns det inte reglerat i kollektivavtalet har arbetsgivaren rätt till att göra matavdrag om det har gjorts en överenskommelse i anställningsavtalet mellan dig och arbetsgivaren. Står det inte reglerat i varken kollektivavtal eller anställningsavtal så har arbetsgivaren inte rätt till detta.

Angående era uteblivna raster ska arbetsgivaren enligt arbetstidslagen § 15 förlägga arbetstiden så att arbetstagarens arbetstid inte övergår fem timmar utan rast. Rast innebär att du under denna tid har rätt till att lämna arbetsplatsen. Rast kan eventuellt bytas ut mot måltidsuppehåll om arbetsomständigheterna kräver detta. Sådana måltidsuppehåll ska då räknas in i arbetstiden enligt samma lag § 16. Arbetar ni längre än femtimmarspass har ni alltså enligt Arbetstidslagen en rättighet till antingen rast eller matuppehåll.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

Rätt till rast efter 5h?

Jag är ny som samordnare på en förskola och håller fortfarande på att lära mig
att lägga scheman. Om jag lägger en tid mellan 7.15-12.15 alltså 5 h exakt. Ska
personen i fråga ha rast då eller bara om det överstiger 5 h?

SVAR:
Enligt lagen så är det när arbetspasset överstiger 5h som en paus måste läggas in i schemat. Men detta kan ändras i kollektivavtak, så jag rekommenderar att du kollar upp vad dessa säger i frågan.

Hälsningar Camilla Ländin
Arbetsrättsjouren