Tag Archives: rätt att gå ner i tid

Kan jag välja att gå ner i arbetstid?

Jag har adhd tar medicinering och det hjälper mig men jag blir stressad och jobbar heltid.
Kan jag sänka min arbetstid ?
Hur gör man?

SVAR

Det finns ingen lag som reglerar om du har rätt att gå ner i arbetstid eller inte. Dom enda lagarna som reglerar det är Föräldraledighetslagen där du kan gå ner i arbetstid fram till att barnet är åtta år och lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Annars har arbetsgivaren rätt att neka dig.

Eventuellt skulle man kunna se en sådan åtgärd som ett led i rehabilitering. Om en läkare ställer en diagnos och rekommenderar förkortad arbetstid så kan arbetsgivaren vara skyldig att tillmötesgå det. Men det är svårt med ADHD etc att göra så.

Det du kan göra är att tala med din arbetsgivare och höra med din fackliga verksamhet vad som gäller om du är med i en.

Hälsningar,

Daniela Alm