Tag Archives: provision

Kan arbetsgivaren hålla inne intjänad lön och provision?

Hej!

Jag har haft en provanställning(Skulle vara 3 månader) som säljare nu i en månad som upphörde. Kan arbetsgivaren neka utbetald lön för det veckor/timmar jag jobbat?(grundlön+provision)

De pratade nämligen om detta…”hotade” om vi inte presterade bättre. Jag har gjort det som sagts men inte lyckas sälja, detta skulle då vara anledningen till att inte utbetala lönen.

SVAR

Din arbetsgivare kan inte neka dig den lön som du tjänat in och faktiskt varit där och arbetat för.
När det gäller din slutlön så finns det ingen bestämmelse som reglerar när du ska få den, utan det görs i ditt anställningskontrakt. Om arbetsgivaren vägrar att betala ut din slutlön utgör det ett avtalsbrott.
Gällande provisionen så kan det vara så att arbetsgivaren kräver att man ska uppnå ett visst försäljningsmål för att få det, men grundlönen har du alltid rätt till.

Du kan vända dig till Kronofogdemyndigheten och ansöka om betalningsföreläggande. Kronofogden kommer sedan att skicka ett brev till din tidigare arbetsgivare som meddelar att du vill ha betalt, och denne kan då välja att betala dig eller bestrida skulden. Väljer din tidigare arbetsgivare att bestrida skulden underrättas du om detta och då får sedan ta ställning om du vill ta saken vidare till tingsrätt eller inte.

Du bör kontakta ditt fackförbund för mer information och hjälp med en eventuell lönefordran.

Hälsningar,

Daniela Alm

Kan lönen vara helt byggd på provision?

Hej

1, kan man ha ren provisions baserad lön eller måste man ha en blandning av garantilön/provisionslön.

2,och finns det några regler på procentsatsen när man har provisions baserad lön eller är det en förhandling med arbetsgivare

Hej

I svensk arbetsrätt finns det ingen lag som garanterar arbetstagaren en viss minimilön. Istället bygger svensk arbetsrätt på att arbetsmarknadens parter gemensamt förhandlar fram vilken lönenorm som ska gälla i kollektivavtal. Det innebär rent krasst att facket och arbetsgivaren skriver ett avtal som tex bestämmer ingångslöner och årligen förhandlar lönepåslag/lönerevision utefter förutbestämda regler. Det är viktigt att förstå att arbetstagare som inte är med i facket inte i samma utsträckning kan tillgodogöra sig dessa framförhandlade villkor, vilket av många arbetstagare ser som en självklarhet. En stark fackrörelse är grunden, dvs det är en myt att den finns någon lag som ser till att hjälpa arbetstagare till högre löner om man som arbetstagare väljer att ställa sig utanför facket.

Du som arbetstagare kan alltså inte utan facklig tillhörighet eller ett gällande kollektivavtal begära någon form av särskild lön för arbete.  Det blir upp till arbetstagaren själv att förhandla fram.  Vill arbetsgivare erbjuda dig en provisionsbaserad lön har du själv ett val att acceptera detta eller inte så vida det inte strider mot kollektivavtalet.

Lycka till!

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren