Tag Archives: prova annat arbete vid sjukdom

Kan arbetsgivaren hindra mig från att ta ledigt p.g.a. sjukdom för att prova annat arbete?

Hej. Tänkte använda mig av rätten till ledighet för att p.g.a. sjukdom prova annat arbete (lag 2008:565) Min fråga är om arbetsgivaren på nåt sätt kan neka även fast jag uppfyller dom kriterier som krävs?

Svar:

Hej!

Det stämmer att du som arbetstagare kan åberopa denna lag om man uppnår dess kriterier. Dessa är:

– om arbetstagaren p.g.a. sjukdom har haft nedsatt arbetsförmåga i förhållande till sitt vanliga arbete, eller till annat lämpligt arbete som arbetsgivaren tillfälligt erbjudit arbetstagaren, under en period om minst 90 dagar.

– Arbetstagaren ska också ha ingått ett anställningsavtal med annan arbetsgivare under tiden från och med dag 91 till och med dag 180 av sjukperioden. Beräkning hur lång tid arbetstagaren haft nedsatt arbetsförmåga ska dagar i sjukperioder läggas samman, enligt 27 kap 51 § socialförsäkringsbalken.

Om kriterierna ovan uppnås av arbetstagaren ska en överenskommelse träffas mellan arbetstagaren och arbetsgivaren gällande exempelvis ledighetens förläggning. Arbetstagarens personliga handläggare på Försäkringskassan ska även involveras i denna överenskommelse. Om parterna inte kan komma överens ska arbetsgivaren förlägga ledigheten i enlighet med arbetstagarens önskemål. Det finns därmed inget hinder för att arbetstagaren inte ska beviljas ledighet om kriterierna i lagen är uppfyllda.

Med vänliga hälsningar

Helén Magnusson

Arbetsrättsjouren