Tag Archives: övergång av verksamhet

Villkor för de anställda med en ny ägare

Har en fråga angående försäljning av liten privat verksamhet ,där personal följer med.
Har den nya ägaren några skyldigheter att följa det gamla avtalet, ( muntligt lovat att inga större ändringar) ?? Nya personalen har skrivit på nytt avtal men inga detaljer på det mer än semester enl.lag, samma lön. Inget kollektivavtal finns. Har han rätt att börja ändra en massa ( arbetstider,obetald rast m.m ) Tacksam för svar om han har rätten på sin sida.

SVAR:
Det vanliga är att den nya ägaren förbinder sig att låta personalen fortsätter med oförändrade villkor i enlighet med 6B § LAS. Om den nya ägaren vill göra större ändringar i vilkoren så ska dessa MBL-förhandlas, hit räknas tex ändringar i villkor kring raster och arbete på kvällar/helger. Mindre förändringar och anpassningar i scheman etc är OK utan förhandling. De anställda behåller också sin totala anställningstid, vilket kan vara bra om det skulle bli uppsägningar framöver.
Själva försäljningen av verksamheten är inte heller skäl för uppsägning, även om den nya ägaren anser att det finns för mycket personal etc. Då måste man åberopa arbetsbrist och turordning etc kommer in.

Hälsningar Camilla Ländin

Hur fungerar övergång av verksamhet?

Hej,
vad gör jag med en anställd som är graviditetsledig ,jag skall sälja företaget detta år, hon blir borta ca 1 och halvt år.hon gick 1/10-2014 jobbade 80%.

Svar:
Hej,övergång av verksamhet regleras främst i Lagen om anställningsskydd (LAS) 6 b. När det sker en verksamhetsövergång har de anställda rätt att följa med verksamheten till den nya arbetsgivaren. Den som köper verksamheten, förvärvaren, måste alltså ta över personalen. Anställningsförhållandet övergår automatiskt till förvärvaren och formellt sett får arbetstagarna en ny arbetsgivare. De rättigheter och skyldigheter som följer av anställningsavtalet övergår till förvärvaren som i och med övergången blir ny arbetsgivare.

Du bör informare dina anställda om vad som kommer att ske då också de personer som är föräldralediga eller tjänstlediga på annan grund. Arbetstagre kan välja att inte följa med i övergången men det kan då uppstå en arbetsbristsituation. Då gäller reglerna i LAS kring bl.a. saklig grund och turordning.

Du är välkommen att återkomma om du har ytterligare fågor. Möjligheten finns även att ringa oss, se vår hemsida!

Mvh

Ulrika Blom
Arbetsrättsjouren