Tag Archives: otrevlig

Sexuella trakasserier

Hej!

Jag är en ung tjej som arbetar extra och jag har en fråga gällande uppsägning. Det är så att min chef vid upprepande tillfällen har sagt opassande saker till mig och varit otrevlig, till exempel har han kallat mig saker som ”fitta”. Jag har sagt att det inte är okej, men han har ändå fortsatt. Nu skulle jag, efter ca 2 månaders anställning, vilja säga upp mig, men jag känner mig mycket obekväm med att arbeta under eventuell uppsägningstid. Jag har inte skrivit på några avtal eller fått någon information gällande detta – varken muntlig eller skriftlig – och undrar därför om jag enligt lag har rätt att säga upp mig på dagen.

Hej,

I normalfall gäller, då det inte finns något anställningsavtal, att man som arbetstagare är tillsvidareanställd och då gäller en månads uppsägningstid enligt lag. Det är något oklart i vilken omfattning du arbetat som extra anställd och om det skulle kunna likställas med ”vid behov” så skulle du kunna tacka nej till erbjudande om fler arbetspass. Vidare då arbetsgivaren i detta fall har betett sig under all kritik skulle jag råda dig att avsluta din anställning och inte återvända till arbetet. Som arbetsgivare får denne absolut inte, under några omständigheter, säga sådana kränkande ord till sina anställda. Utifrån din beskrivning ovan verkar din arbetsgivare brustit i att ge dig ett anställningsavtal vilket även talar till din fördel.

Om det skulle uppstå något problem i detta är du välkommen att höra av dig till oss för vidare rådgivning.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren