Tag Archives: osäker anställning

Bemanningsföretag och osäkra anställningar

Jag har sen snart ett år tillbaka en sk studentanställning (ca 8 timmar/vecka) på
ett bemanningsföretag där anställningen förutsätter att kunden är i behov av
mig. Om cirka en månad går det avtal jag skrivit på ut och i detta nämns
ingenting om uppsägningstid, från varken deras eller min sida. Nu vill kunden (det
företag jag är konsult hos) anställa mig på heltid direkt, alltså utan att det
går via bemanningsföretaget. På bemanningsföretaget hävdar de att kunden måste
”köpa lös mig”, om det är så kommer jag inte endast att gå miste om
mitt extrajobb, utan även ett halvårs projektanställning på heltid. Jag anser
att bemanningsföretaget inte har någon rätt att kräva betalning för att
företaget anställer mig då detta kommer ske då mitt avtal med dem gått ut. Vad
är det som gäller egentligen?

Hej

Detta känns väldigt trist det förstår jag, men bemanningsföretaget har som verksamhetsmål att tjäna pengar på din tidsbegränsade anställning. Eftersom de i nuläget är din arbetsgivare kan du inte sluta hur som helst, utan bör fullfölja kontraktet. En tidsbegränsad anställning upphör utan föregående uppsägningstid vid anställningens utgång om inte annat är avtalat. Dvs har du ingen uppsägningstid så slutar du när anställningen tar slut.

Frågan är nu om du kan komma runt detta på något sätt, så skulle jag varit du skulle jag tittat igenom ditt gällande anställningsavtal med bemanningsföretaget om det finns några konkurrensklausuler (tex du inte får fylla ut din arbetstid med andra uppdrag hos andra arbetsgivare) eller om deras gällande kollektivavtal beskriver sådana inskränkningar. Gör de inte de bör du ta arbete på resterande timmar hos den nya arbetsgivaren som tex egen konsult. Det som kan komma i fråga är din lojalitetsplikt gentemot bemanningsföretaget? Det kan tänkas att de inte kommer att gilla detta men å andra sidan tar de knappast ansvar för hur ditt arbetsliv framtiden när de inte tar betalt för dig och dels lever de själva med visionen om ett flexiblet arbetsliv där full konkurrens bör gälla. Fråga också arbetsgivaren om de har skrivit på något avtal med bemanningsföretaget om övertagande av arbetstagare efter anställningens upphörande som gör att de får betala för dig.

När sedan kontraktet med bemanningsföretaget går ut går du över på en tidsbegränsad anställning (en projektanställning finns inte enligt lagens mening, utan det ska vara en allmän visstids anställning, säsongsarbete eller vikariat enligt 5 § LAS) för resterande tid

 

Till sist gäller även EU-rättsakter om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag

Artikel 6. 2 st.

Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att bestämmelser som förbjuder eller medför hinder för ingående av ett anställningskontrakt eller ett anställningförhållande mellan kundföretaget och en arbetstagare som hyrs ut av ett bemanningsföretag efter det att uppdragets avslutas, ska vara ogiltigt eller kunna ogiltigförklara. Denna punkt påverkar inte tillämpningen av bestämmelser enligt vilka bemanningsföretag erhåller skälig  ersättning för tjänster till kundföretagen för uppdrag, rekrytering och utbildning av arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag.

Artikel 6. 3 st

Bemanningsföretagen får inte kräva ersättning från arbetstagare för en placering i ett kundföretag eller för att dessa ingår ett anställningskontrakt med eller ett anställningsförhållande hos kundföretag efter det att de utfört ett uppdrag i det kundföretaget.

Det jag vill säga är att du och andra arbetstagare bör tänka igenom hur väl bemanningsföretag tar ansvar för dig som arbetstagare innan du väljer att arbeta för dem och vilka konsekvenser det får för dig att vara anställd under sådan omständigheter.

Lycka till

Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren