Tag Archives: nyanställd

Rätt till bonus?

Hej,
Jag har jobbat på ett företag mellan 2015-11-16 tom nu. Jag har fått ett nytt jobb och skall skriva på papper 160125. På mitt nuvarande företag så har vi en årlig bonus som betalas ut i slutet av april. Denna vill jag helst inte missa då det är mycket pengar. När kan jag tidigast säga upp mig på mitt nuvarande företag om jag vill ta del av den årliga bonusen?

Svar: Rätt till bonus finns inte reglerad i lag, bonus kan regleras i kollektivavtal eller i ditt personliga anställningsavtal. Det går därför inte att besvara din fråga ifall du har rätt till bonus eller inte. Många företag som har bonus brukar ha vissa krav för att arbetstagaren ska ha rätt till bonusen, det kan vara att man ska arbetat hela året eller att man ska arbeta när bonusen utbetalas. Du måste söka svar på din arbetsplats om hur bonusen regleras.

Hälsningar Daniela Alm

Anställningsavtal

Hej,

Jag har varit fast/heltidsanställd hos ett företag sedan 2007. Jag har arbetat för internationella team i runtom i världen, alltid under lokalt kontrakt (anställningsavtalen har tecknats med den lokala enheten i respektive land). Nu ska jag flytta tillbaka till Sverige på egen begäran och kommer byta mitt tyska avtal mot ett svenskt. Jag behåller samma jobb och position, på samma team med samma chef. Nu säger HR att de måste inkludera två månaders provanställning samt att startdatum för detta avtal (2014) kommer att gälla som officiell anställningsstart och inte 2007.

Jag tänker försöka förhandla bort provanställningen, är det något mer jag bör se upp med? Kan jag komma att behandlas som nyanställd i fler aspekter, t.ex. Vad gäller semester, uppsägningstid eller föräldraledighet (om det skulle bli aktuellt)?

Hej,

Om ärendet ifråga berör en koncern med filialer runt om i världen och dina anställningsavtal har tecknats med lokal arbetsgivare skulle jag säga att det tyvärr är ofrånkomligt med ett nytt anställningsavtal. Jag anser definitivt att du ska förhandla bort provanställningen, denna är obefogad i det hänseende att de redan vet vem du är och vad du har presterat. Vad gäller de övriga aspekterna så kommer du att räknas som en nyanställd dvs. gällande regler i semesterlagen, lagen om anställningsskydd samt föräldraledighetslagen.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren