Tag Archives: nej till omplacering

vad händer om jag tackar nej till omplacering?

Vad händer om man säger nej till omplacering.?
Tolkas det som att jag säger upp mig då?

Svar:

Hej!

Det kan finnas många olika anledningar till att arbetsgivaren väljer att omplacera en arbetstagare.

-Varsel

– Uppsägning

– Omplacerar inom ramen för anställningen och som omfattas av arbetstagarens arbetsskyldighet

– Omplacering utanför ramen för anställningen.

Vid uppsägning/ varsel har arbetsgivaren  skyldighet att omplacera en arbetstagare om detta är möjligt. Arbetsgivaren har dock en viss begränsning vid omplaceringsskyldigheten, exempelvis ska arbetsgivaren anpassa arbetet till den anställdes förutsättningar eller lära upp den anställde att sköta nya uppgifter, om detta kan ske inom rimlig tid. Däremot sträcker sig inte skyldigheten utanför arbetsgivarens egna verksamhet eller till att inrätta en ny befattning. Om arbetsgivaren gjort dessa åtgärder ovan och jag endast utgår från lagen, finns det en risk att du kan bli uppsagd av din arbetsgivare om du tackar nej till förslaget.

Om omplacering sker inom ramen för din anställning och denna omfattas av din arbetsskyldighet är huvudregeln:  arbetstagaren har en skyldig att acceptera en sådan omplacering, i annat fall kan det tolkas som att du säger upp dig.

Om omplaceringen är utanför anställningen och inte omfattas av din arbetsskyldighet handlar det i princip  om att arbetsgivare och arbetstagare måste komma överens om ett nytt anställningsavtal och därmed säga upp det gamla (inkluderad uppsägningstid). Kan de inte enas om det skall den tilltänkta omplaceringen inte genomföras. Vad som komplicerar bilden är att det många gånger är svårt att avgöra hur omfattande arbetstagarens arbetsskyldighet är.

Det kan dock finnas andra bestämmelser i giltigt kollektivavtal eller i ditt anställningsavtal så jag skulle råda dig att se över dessa först.

Med vänliga hälsningar

Helén Magnusson

Arbetsrättsjouren