Tag Archives: nära anhörig bortgång

Ledighet med lön vid nära anhörigs bortgång

Hej
Min fråga gäller tjänstledigheten med lön vid min systers bortgång, hur många dagar får ta ut? Jag arbetar 50% och är 65 år gammal.

Svar:

Hej!

”Lagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl” ska beaktas i ditt fall. Enligt denna lag har du rätt till ledighet från arbetet, dock har arbetsgivaren ingen skyldighet att betala för denna ledighet. Många arbetsgivare beviljar ändå betald ledighet upp till 10 dagar vid nära anhörigas bortgång.

Du får därmed ta kontakt med din arbetsgivare och höra vad som gäller för just dig. ”Lagen om rätt till ledighet av trängande familjeskäl” kan också avtalas bort med hjälp av kollektivavtal och då gäller kollektivavtalets bestämmelser före lag.

Med vänliga hälsningar

Helén Magnusson

Arbetsrättsjouren