Tag Archives: Muntligt anställningsavtal

Muntlig anställning

Hej,

Jag blev lovad inför 20 personer en anställning av år förra chef som fick sparken .
Inget hände men till slut fick jag en anställning med lönebidrag ,men trots bara 4 månader.
Jag känner att ska jag bara gå nu 31/12 ?
Dom har inte råd att anställa nu sägs det i styrelsen , det är anställningsstopp .
Kan man bara lova sen ge 4 månader först och sen säga nu har vi inga mer pengar så du får sluta?

SVAR

Ett anställningsavtal ska helst ske skriftligen, men det är minst lika giltigt som muntliga.
Det hade varit bäst att försöka kräva att få den anställningen då när den utlovades.
Nu vet jag inte vilken typ av anställning det gällde, om det var en annan typ än den som du sedan fick vilket gör det lite svårt att avgöra. Är det så att företaget inte har råd att ha fler anställda så kan du dessvärre inte kräva att bli anställd. Om det kan ha varit så att du kunde ha fått gå ändå trots att du hade fått den utlovade anställningen. Det beror helt enkelt på vilken typ av anställning det gällde, om det var en tillsvidare eller t.ex. timanställning.

Försök att påtala detta för dina chefer och se vad de har att säga. Om du är medlem i ett fackligt förbund kan det vara en god ide att ta kontakt med dom.

Hälsningar,
Daniela Alm

Muntligt anställningsavtal

Hej!

Jag har jobbat som anläggare i över 2 års tid nu. Jag blev hemskickad från jobb för en månad sen pga personliga skäl då min far blev sjuk. Jag ville ej gå hem men hade inget val tydligen. Jag blev lovad att få börja jobba 100% igen vecka 50 men har bara fått jobba tis-ons pga brist på jobb. Firman har anställt 3 st nya killar som jobbar för fullt nu. Och jag tycker det är orättvist att jag som varit näst längst på firman ska gå hemma men dom nya killarna som varit där i 2 veckor ska få jobba. Får det verkligen gå till på detta viset? Nu går jag hemma utan ersättning då min stämpling inte kommit igång än. Detta är väldigt frustrerande samtidigt som man blir rätt ledsen när man blir behandlad på detta viset när man ställt upp i ur och skur för mina kollegor och för mina chefer.

SVAR

Hur mycket du ska jobba regleras i ditt anställningsavtal, där anges hur många timmar i veckan du har rätt till att jobba. Så om du inte får jobba de antal timmar som står angivna i ditt kontrakt så kan du kräva att få jobba mer. Det finns dessvärre ingen rangordning som regleras i lagen för att den som jobbat där längre ska ha mer timmar.

Att din arbetsgivare gett dig ett löfte om att du skulle få arbeta 100% så har ni ingått ett muntligt avtal som är lika bindande som ett skriftligt.

Kontakta annars din fackorganisation och be dem hjälpa dig med detta.

Hälsningar,

Daniela Alm

Jag har inget anställningskontrakt, jag vill sluta omedelbart. Har jag rätt att gå på dagen?

Hej,
Jag har precis sagt upp mig från mitt jobb där jag jobbat i ungefär 4 månader (små företag). Jag vill sluta omedelbart pga personliga själ samt att arbetsgivaren inte betett sig så bra.
Vi har ej skrivit kontrakt samt att jag inte har fått någon information om uppsägningstid, lön eller vad jag är anställd som.
Min fråga är ifall jag bryter mot LAS (genom att sluta direkt och inte arbeta under uppsägningstiden), och ifall de kan stämma mig, då de också har brutit mot lagen genom att inte ge mig (eller mina kollegor) någon information alls (muntlig eller skriftlig)?

Hej!

Även muntliga anställningsavtal är giltiga, och har ni inte i detta specificerat vilken typ av anställningsform det rör sig om så är det fråga om en tillsvidareanställning enligt LAS. Uppsägningstiden är enligt LAS minst en månad, och eftersom du bara arbetat på företaget i fyra månader så är det denna uppsägningstid som gäller. Går du på dagen och inte kommer tillbaka kan du bli skadeståndsskyldig mot företaget.

Du har visserligen rätt att få skriftlig information om anställningsform och anställningens omfattning samt lön och andra förmåner senast en månad efter anställningens början, men två fel ger ju inte ett rätt, utan du ska fortsätta att arbeta en månad efter att du sagt upp dig (under uppsägningstiden). Detta för att inte råka i ytterligare tråkigheter med arbetsgivaren.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Inställt sommarjobb

I februari var jag på arbetsintervju inför sommaren. Under intervjun sa intervjuaren att jag skulle få jobb. I mars fick jag sms om att de börjat med scheman och vi hade du en konversation angående helger jag inte kan jobba i sommar. Sen dess har jag inte hört något och hörde därför av mig i fredags. Idag, måndag, fick jag detta svar ” Hej! Har du inte fått mitt mejl? Tyvärr har vårt behov minskat inför sommaren så vi har löst alla luckor” är det rätt av dem att göra såhär?

Hej!

Jag förstår situationen som att ni har ingått ett muntligt avtal om arbete under sommaren, men att arbetsgivaren nu fått övertalighet av personal och därför inte kan anställa dig. Om man skulle betrakta detta som ett muntligt avtal, så skulle det kunna vara fråga om avtalsbrott. Det är svårt att bevisa muntliga avtal då det inte finns något på pränt. Du har dock fått sms som bevisar din sak. Problemet med muntliga anställningsavtal är att de till viss del kan ses som preliminära fram tills dess att du faktiskt börjat jobba.

Det kan finnas möjlighet att driva saken på grund av innehållet i sms-konversationen, men det blir mycket svårt att bevisa vad som sagts och gjorts under själva intervjun. Det kan även vara så att arbetsgivaren måste betala uppsägningstiden om detta finns reglerat i avtalet. Men som jag skrev ovan är det svårt att driva utan skriftliga bevis.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson, Arbetsrättsjouren

Uppsägningstid vid muntligt anställningsavtal?

Hej! Jag har muntligt avtal med min nuvarande arbetsplats och chef om att min nuvarande tjänst övergår i fast tjänst om tre månader. Det kändes som en bra idé när vi ingick avtalet, men känner nu att jag inte trivs och har börjat se mig om efter andra jobb. Min fråga är vilken uppsägningstid som gäller om vi inte formulerat eller uttalat detta i vårt muntliga avtal? Kan jag i så fall säga upp mig på dagen anställningen omvandlas?

Svar: Det muntliga avtal som du och din arbetsgivare har ingått gäller, det kan dock bli svårt att bevisa vad det är ni egentligen har kommit överens om då ni inte har ett skriftligt avtal. Du bör kontrollera vad som gäller enligt det kollektivavtal som gäller på arbetsplatsen. Är ni inte kollektivavtalsbundna så gäller reglerna i LAS.

Det är svårt att utläsa av ditt mail vilken typ av anställning du har just nu. Har du en visstidsanställning löper den tiden ut utan uppsägningstid om ni inte har avtalat om detta. Är det en provanställning kan du avsluta anställningen omgående om inget annat finns reglerat i anställningsavtal eller kollektivavtal.  Den kortaste uppsägningstiden vid en tillsvidareanställning, som alltid gäller då en arbetstagare säger upp sig är 1 månad.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson

Arbetsrättsjouren

Inga fler tider trots jag tackat ja till schemalagda pass?

Hej. jag var iväg och träffade en chef tidigt i våras och blev erbjuden schema juli/augusti och tills dess så skulle jag få gå på timmar. Jag tackade ja och började arbeta samma dag. Efter två månader fick jag personliga problem med foten och telefonen så jag kunde inte ringa och säga att jag inte kunde komma på ett pass. Men skickade ett sms till honom. Efter en vecka så får jag ca 4 samtal men kan inte svara av personliga skäl. Och den 5:e dagen så får jag ett sms om att jag inte fått några tider något mer. Är det rätt att göra såhär som chef?

Svar:

Hej,

Gällande din fråga är det att ta ställning hur ditt anställningsavtal ser ut. Har inget annat avtalats gäller en anställning tills vidare och då är du berättigad uppsägningstid enligt LAS. Har du en provanställning (max sex månader) och inget annat avtalats kan arbetsgivaren på eget initiativ avbryta den även före prövotidens utgång. Har du och din arbetsgivare kommit överens om en tidsbegränsad anställning, vilket jag tolkar det som, gäller det fram till och med avtalat slutdatum på den tidsbegränsade anställningen. Utifrån det du skriver tolkar jag även att du inte kommit till arbetet på avtalad tid och arbetsgivaren kan därför se det som arbetsvägran och kan vara grund för avsked. I det fall får man gå på dagen oavsett anställningsform. Det finns inget enligt lag som säger att ett anställningsavtal  som träffas ska vara skriftligt, dock ska arbetsgivaren enligt LAS 6c § senast en månad efter arbetstagaren börjat arbeta lämna skriftlig information till dig som arbetstagare om alla villkor som är av betydelse för anställningsavtalet (detta gäller inte i det fall anställningen är kortare än tre veckor). Det är  svårt att som enskild arbetstagare bevisa att ett muntligt avtal träffats i de fall oenighet kring avtalet uppstår. Därför är mitt tips till dig att i kommande anställningar alltid vara noga med att få detta skriftliga anställningsbevis och på så sätt slipper du komplikationer som detta. Är du ansluten till en fackförening kan du även kontakta de.

Hälsningar Rebecka Persson

Arbetsrättsjouren

Diskriminering pga graviditet

Hej,Jag har en fråga angående muntlig anställning.
Jag har blivit erbjuden 6 månaders provanställning,men när jag nämnde att jag är
gravid så sa arbetsgivaren att denne skulle prata med sin chef och meddela mig hur
vi skulle gå till väga.Nu har det gått 2 veckor och arbetsgivaren har inte hört av
sig,så det känns att man straffas bara för att man ska ha barn och detta är
diskriminering.
Min fråga är vilka rättigheter har jag?Gäller inte muntlig avtal såsom skriftligt?
Är tacksam för svar

Hej

Det verkar som du har blivit diskriminerad pga av kön, vilket är ganska allvarligt. Du ska omedelbart kontakta ditt fackförbund och be dem förträda dig i frågan.

Din arbetsgivare får under inga omständigheter diskriminera dig pga din graviditet.

Om du inte är med i facket ska höra av dig  Diskrimineringsombudsmannen

http://www.do.se/

Dessutom ska du be arbetsgivaren att de lämnar ut uppgifter för den person som nu har fått tjänsten istället för dig (om det nu är så att de anställt någon annan)

Uppgift om meriter enligt diskrimineringslagen

 2 kap 4 § Om en arbetssökande inte har anställts eller tagits ut till anställningsintervju, eller om en arbetstagare inte har befordrats eller tagits ut till utbildning för befordran, ska sökanden på begäran få en skriftlig uppgift av arbetsgivaren om vilken utbildning, yrkeserfarenhet och andra meriter den hade som togs ut till anställningsintervjun eller som fick arbetet eller utbildningsplatsen.

Begär dessa uppgifter, jämför dessa meriter mot dina egna, om du har likvärdiga meriter kan du definitivt vara diskriminerad.

Lycka till

 

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren