Tag Archives: matavdrag på lön

Har jag rätt till rast?

Hej!

Jag arbetar på ett relativt nyöppnat café (5 veckor) för en arbetsgivare som har erfarenhet av branschen sedan 1-2 år, kanske mer. Nu efter att jag och en kollega skrivit anställningskontrakt och diskuterar en del så har vi kommit fram till att matavdraget de drar 42kr om dagen. Detta utan att vi får rast, då vi står själva alla timmar av våra pass (jag slutar när hon kommer osv.) Jag tycker inte att detta känns rimligt. Finns det belägg för detta eller har jag juridiskt stöd i mina eventuella argument?
Svar:

Hej!

Finns det kollektivavtal på din arbetsplats? I kollektivavtalet kan det då stå reglerat kring om arbetsgivaren har rätt till att göra detta matavdrag. Finns det inte reglerat i kollektivavtalet har arbetsgivaren rätt till att göra matavdrag om det har gjorts en överenskommelse i anställningsavtalet mellan dig och arbetsgivaren. Står det inte reglerat i varken kollektivavtal eller anställningsavtal så har arbetsgivaren inte rätt till detta.

Angående era uteblivna raster ska arbetsgivaren enligt arbetstidslagen § 15 förlägga arbetstiden så att arbetstagarens arbetstid inte övergår fem timmar utan rast. Rast innebär att du under denna tid har rätt till att lämna arbetsplatsen. Rast kan eventuellt bytas ut mot måltidsuppehåll om arbetsomständigheterna kräver detta. Sådana måltidsuppehåll ska då räknas in i arbetstiden enligt samma lag § 16. Arbetar ni längre än femtimmarspass har ni alltså enligt Arbetstidslagen en rättighet till antingen rast eller matuppehåll.

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

Matavdrag på lön?

Hej!

En fråga angående min dotters anställning. Hon jobbar delvis på schema på timbasis. Hennes arbetsgivare drar 40:-/dag från hennes lön med argument att personalen kan/ska äta av deras utbud på caféet där de jobbar. Nu äter inte min dotter där utan har med sig mat till arbetet. Kan man som arbetsgivare verkligen dra ett belopp oavsett?

Svar:

Hej!
Finns det kollektivavtal på din dotters arbetsplats? I kollektivavtalet kan det då stå reglerat kring om arbetsgivaren har rätt till att göra detta avdrag. Finns det inte reglerat i kollektivavtalet har arbetsgivaren rätt till att göra matavdrag om det har gjorts en överenskommelse i anställningsavtalet mellan din dotter och arbetsgivaren. Står det inte reglerat i varken kollektivavtal eller anställningsavtal så har arbetsgivaren inte rätt till detta.

Mvh

Isabella Wester

Arbetsrättsjouren