Tag Archives: lön kollegor

Rätt att se medarbetares löner?

Hej !
Har jag rätt att se övriga medarbetares löner om jag ber om det?

Svar:

Hej!

Om du arbetar i offentlig verksamhet, alltså stat, kommun eller landsting gäller offentlighetsprincipen. Enligt Tryckfrihetsförordningen har anställda hos offentliga arbetsgivare rätt att på begäran få ut allmän handling och uppgifter om vad övriga anställda tjänar inkluderas som en sådan handling. En begäran att få kopia av allmän handling ska behandlas skyndsamt och den som begär kopia kan krävas på avgift.

Är du däremot anställd av en privat arbetsgivare har du ingen rätt att få ut uppgifter om andra anställdas löner.

Med vänliga hälsningar

Helén Magnusson

Arbetsrättsjouren