Tag Archives: LAS

Sjuklön

Hej!

Vilka regler gäller för sjukersättning vid en timanställning? Har en anställd som jobbat några timmar och sen varit sjukskriven några timmar dagligen i 2 veckor. Han har jobbat trots en sjukskrivning på heltid vilket vi inte visste om (heltidssjukskrivningen alltså).

Hej,

Det är otydligt för mig i vilken omfattning denna problematik fortgått och även vilken anställningsform arbetstagaren innehar enligt frågan ovan då lagen endast talar om två anställningsformer dvs. visstidsanställning och tillsvidareanställning. Timanställning är ingen anställningsform enligt LAS, utan endast en ersättningsform då arbetstagaren får betalt per arbetad timme. Med detta menas att en ”timanställning” kan vara både en tillsvidareanställning och en visstidsanställning.

Sjuklönelagen kräver att den sjuke gör en sjukanmälan till arbetsgivaren. Den sjuke har inte rätt till sjuklön innan sjukanmälan har gjorts (8 § sjuklönelagen).

Om arbetstagaren ifråga är visstidsanställd har denne rätt att få sjuklön, undantaget första sjukdagen, de dagar då denne skulle ha arbetat hos er.

När arbetstagaren varit sjuk i sju kalenderdagar från sjukanmälningsdagen, är du som arbetsgivare endast skyldig att betala ut sjuklön, om arbetstagaren kan styrka sjukdom genom sjukintyg på den åttonde kalenderdagen. Du som arbetsgivare kan även begära ett läkarintyg från din sjukfrånvarande arbetstagare om du kan påvisa särskilda skäl för detta.

Jag vill även förtydliga att ett sjukintyg från en läkare endast är rekommendationer från denne. Om arbetstagaren arbetat trots sjukintyg är detta en bedömning gjord utav arbetstagaren utifrån dennes situation med andra ord behöver inte ett sjukintyg per automatik innebära att arbetstagaren är arbetsnedsatt.

Jag rekommenderar att du som arbetsgivare talar med försäkringskassan, de kan ge ytterligare specialiserade råd angående detta ärende.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Turordning

Hej,

Omfattas visstidsanställda av turordningsreglerna? Om inte- innebär det således att en visstidsanställd kan få arbeta kvar vid arbetsbristuppsägningar framför
någon med tillsvidareanställning som har arbetat längre?

Hej,

I lagen om anställningsskydd benämns inte turordningen som endast gällande för tillsvidareanställda, utan denna gäller alla anställningar på företaget, så även visstidsanställda.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Semesterlön under uppsägningstiden

Hejsan.
Jag skulle behöva er hjälp. Jag var provanställd i 6 månader när den tiden löpt ut så satte min arbetsgivare aldrig något nytt avtal. Så enligt mitt avtal är jag tillsviadre anställd på timmar. (har fått schema och timmar månad för månad)

Min arbetsgivare har inget kollektivavtal så på mitt anställningskontrakt står det tydligt att Jag får semesterersättning 12% i min lön. Jag kan se på mina löne spec att min arbetsgivare har betalt ut 12% extra varje månad. Nu har jag sagt upp mig och jag fick 1 månads uppsägningstid, jag blev även arbetsbefriad och får lön utbetald även denna månad. Men nu säger min man att jag ska ha semesterersättning utbetald på min slutlön, att jag har rätt till det. Kan jag kräva det, fast jag har varit medveten om mitt anställningskontrakt och att jag fått 12% extra varje månad?

Tusen tack på förhand och tack för en bra sida!

Hej,

Tack för de vänliga orden!

Du som arbetstagare har rätt att under uppsägningstiden behålla din lön och andra anställningsförmåner även om du är arbetsbefriad enligt 12 § LAS dvs din semesterlön (12%). Din arbetsgivare kommer således att betala ut 12% semesterlön även på din slutlön, så som denne har gjort enligt dina uppgifter de övriga månaderna.

Det som emellertid kan vara aktuellt i ditt fall är det faktum att 13 § LAS, som säger att om arbetsgivaren uttryckligen förklarat att arbetstagaren inte behöver stå till förfogande under uppsägningstiden eller en del därav, får arbetsgivaren, om denne så vill, avräkna inkomster som arbetstagaren under uppsägningstiden har förvärvat i annan anställning. Detta gäller då endast om du har arbetat under din arbetsbefriade uppsägningstid.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren