Tag Archives: LAS 6 c

Rätt till semesterdagar?

 

Hej

Skriver för min systers räkning. Jobbar på ett företag där min arbetsgivare inte har något kollektivavtal. Vi som anställda undrar då om man inte har rätt till sina semesterdagar ändå som man har enligt lag. Vi har inga anställningsavtal heller dessvärre, vad gäller då?

Svar:

Hej!

Då en arbetsplats inte är bunden av kollektivavtal om fattas den av lagen. Enligt semesterlagen har du som arbetstagare rätt till 25 semesterdagar, hur många som är betalda eller obetalda beror på hur mycket semester som tjänats in under intjänandeåret. Ni har alltså rätt till era semesterdagar. Ni har även enligt lag rätt till ett anställningnsavtal. Detta enligt LAS § 6 som nämner följande:

6 c § Senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta skall arbetsgivaren lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Om anställningstiden är kortare än tre veckor, är arbetsgivaren inte skyldig att lämna sådan information.

Informationen skall innehålla åtminstone följande uppgifter:

1. Arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, anställningens tillträdesdag samt arbetsplatsen.

2. En kort specificering eller beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller tjänstetitel.

3. Om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid eller om den är en provanställning samt

a) vid anställning tills vidare: de uppsägningstider som gäller,
b) vid anställning för begränsad tid: anställningens slutdag eller de förutsättningar som gäller för att anställningen skall upphöra och vilken form av tidsbegränsad anställning som anställningen avser,
c) vid provanställning: prövotidens längd.

4. Begynnelselön, andra löneförmåner och hur ofta lönen skall betalas ut.

5. Längden på arbetstagarens betalda semester och längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka.

6. Tillämpligt kollektivavtal, i förekommande fall.

Ett anställningsavtal är alltså någonting som en arbetstagare har rätt till. Då ett företag inte är bundet av kollektivavtal så omfattas det alltså dock av lagen. Har ni andra frågor är ni välkomna att återkomma, lycka till!

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren

arbetsskyldighet

Hej.

Under en period har företaget jag jobbar för hållt på med en omorganisation. Det har lett till att jag har blivit erbjuden samanlagt 70% tjänst varav 50% är inom något annat. Vad har jag för möjligheter att tacka nej till detta? Vad har arbetsgivaren för skyldigheter?

Svar:

Hej!

Arbetstagarens arbetsskyldighet bestäms i anställningsavtalet. Det innebär att det är avtalat i anställningsavtalet kring vilka arbetsuppgifter som ni avtalats ska utföras av dig som arbetstagare. Enligt punkt 2 i LAS § 6 c ska arbetsgivaren ange ”en kort specificering eller beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller tjänstetitel.” Arbetsgivaren ska således ge information om befattningen och innehållet. Hur pass detaljerat och beskrivande informationen ska vara anges inte. Men arbetsgivaren kan inte helt utelämna en beskrivning av tjänsten. Ligger de nya uppgifterna utanför din arbetsskyldighet har du inte skyldigheten att anta dessa arbetsuppgifter. Har din arbetsgivare inga andra arbetsuppgifter till dig på arbetsplatsen finns dock risken att du kan bli uppsagd på grund av arbetsbrist om du väljer att inte acceptera erbjudandet. Lycka till!

Mvh
Isabella Wester
Arbetsrättsjouren