Tag Archives: LAS § 25 a

Nyanställd trots anställningsstopp

Hej!

Jag har varit tillsvidareanställd på min nuvarande arbetsplats i ca 5 år på ca 80%. Arbetsplatsen är indelad i en kontorsdel, som jobbar dagtid, och en annan del som driver verksamhet (biograf) mestadels kvällstid och går under Hotell&Restaurangs kollektivavtal. Mitt jobb består mestadels av kvällsarbete, men jag är väldigt intresserad av att jobba dagtid – och har flera gånger sagt att jag önskar det till min arbetsgivare – om det finns timmar att tillgå.

Företaget har så kallat ”anställningsstopp” för kontorsdelen, men har nu anlitat en person på 100%, en anställning som de bara betalar en bråkdel av lönen för, resten av pengarna skjuts in från staten då det är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd för att få människor som länge gått arbetslösa i arbete. Ingen annan på arbetsplatsen har blivit erbjudna en heltidstjänst (inte jag heller trots att jag har jobbat på företaget längst av alla, i 5 år). Den här personen ska jobba lite som ”allt i allo”, alltså både jobba på kontoret, men även inne på biografen när det behöver täckas upp timmar. Han har ingen tidigare arbetslivserfarenhet inom något utav områdena, så att säga att han skulle vara mer kvalificerad för jobbet än någon annan på arbetsplatsen vore felaktigt.

Den här personen har blivit tilldelad de timmar under dagstid som jag tidigare ibland fått möjligheten att jobba, detta eftersom att det i princip är gratis för företaget att ta in den här personen istället för mig, jag är ju dyrare att betala för eftersom de betalar en så liten del av hans lön.

Jag finner det väldigt frustrerande att han som är nyanställd dels fått en heltidsanställning då ingen annan som jobbat på företaget flera år erbjuds detta och dels att de dagtidspass som tidigare funnits och som jag är högst intresserad av tilldelas honom innan mig. Finns det någon lag kring detta, och har jag rätt i att kräva att de här timmarna tilldelas mig i första hand?

Hej!

I enlighet med 25 a § LAS så har arbetsgivare skyldighet att ge en deltidsanställd ökad sysselsättningsgrad istället för att nyanställa under förutsättning att arbetstagaren har meddelat arbetsgivaren ett sådant önskemål. Denna företrädesrätt kräver att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för arbetet så att arbetsgivarens arbetskraftsbehov tillgodoses. Det kan finnas undantag från denna företrädesrätt om arbetsgivaren omfattas av kollektivavtal. Är du medlem  facket? Jag råder dig att ta kontakt med ditt fackförbund för en gemensam bedömning hur ni ska gå vidare i frågan. 

Lycka till!

Vänligen
Sandra Amrén

Företrädesrätten till högre sysselsättningsgrad? Vad gäller?

Hej, 
Vi är en arbetsgrupp på 6 personer, 4 heltid, 1 80% och 1 50%. Vid semestrar går det ut extra pass. Finns det någon regel om att de som arbetar deltid först skall bli erbjudna dessa pass eller skall de fördelas i gruppen? 
Har en 50% tjänst och har aviserat att jag vill arbeta mer.

Hej

En deltidsanställd arbetstagare som har anmält till sin arbetsgivare att han eller hon vill ha en anställning med högre sysselsättningsgrad, dock högst heltid har företrädesrätt till sådan anställning.  En förutsättning är att den deltidsanställde har tillräckliga kvalifikationer för de nya arbetsuppgifterna.  För att komma i fråga för ”högre sysselsättningsgrad”, vilket är lagtextens uttryckssätt, krävs att den deltidsanställde arbetstagaren  anmäler detta till sin arbetsgivare och vidare att arbetsgivaren arbetskraftsbehov kan tillgodoses på detta sättet.

Vad du som arbetsgivare/arbetstagare bör tänka på: Något krav på kvalifikationstid finns inte som tex för 25 § LAS. Dvs arbetstagaren behöver inte ha arbetat viss tid på arbetsplatsen för att kunna göra anspråk på en högre sysselsättningsgrad. Det finns heller inga krav på att anmälan måste ha kommit tillgodo arbetsgivaren viss tid i förväg.  Vilket visar att du relativt enkelt kan anmäla ditt intresse till arbetsgivaren och arbetsgivaren kan inte ställa några direkta motkrav eller få tid att planera för detta.

Sammantaget bör de deltidsanställda som har  anmält att de vill ha en högre sysselsättningsgrad ges förtur till extrapassen, det innebär dock att de inte ska har förtur till en högre sysselsättningsgrad än heltid.

MVH Tobias Bergin

Arbetsrättsjouren

 

Vem har företräde till extra pass, deltidsanställda eller timanställda?

Hej!

Jag undrar om arbetsgivaren har rätt att ta in timmisar fast det finns personal som har sagt att de vill ta extra pass. Tänker på deltidsanställda som vill arbeta upp till 100%.

Svar:
Hej!

Värt att notera är att timanställning inte en godkänd anställningsform. Godkända anställningsformer är enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) tillsvidare anställning och tidsbegränsad anställning (anställning bestämd under en viss tid, vikariat etc.). Att arbeta timmar är en avlöningsform, således att lön utbetalas för de timmar som arbetas och att personen blir nyanställd vid varje arbetspass. Det vill säga att arbetsgivaren kan göra avvikelser från LAS och anställa i timmar. En förutsättning är dock att arbetsgivaren omfattas av kollektivavtal.

Vad gäller de personer som vill utöka sin sysselsättningsgrad till 100% måste de meddela detta till arbetsgivaren. Enligt 25 a §  i LAS har deltidsanställda företrädesrätt till utökad sysselsättningsgrad inom den enhet de redan arbetar i. Men för att företrädesrätten ska gälla krävs det att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för det lediga arbetet och att arbetsgivarens behov av arbetskraft tillgodoses på detta sätt.

Arbetsgivaren ska alltså först erbjuda de som är deltidsanställda fler timmar innan denne nyanställer. Förutsatt att arbetstagaren/arbetstagarna har lämnat önskemål om utökad sysselsättningsgrad. Undantag från företrädesrätten kan finnas om arbetsgivaren omfattas av kollektivavtal.

Med vänlig hälsning,

Elisabeth Hjelm

Arbetsrättsjouren