Tag Archives: LAS § 11

Hur lång är min uppsägningstid?

Hej!

Är timanställd/vikariat på ett företag. Hur länge gäller min uppsägningstid?
Får timlön och alla andra som är fastanställda får månadslön

SVAR:
Din uppsägningstid ska finnas skriven i ditt anställningsavtal. Om det saknas så är det lagen som gäller:
För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av en månad.
Arbetstagaren har rätt till en uppsägningstid av
– två månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år men kortare än fyra år,
– tre månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år men kortare än sex år,
– fyra månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst sex år men kortare än åtta år,
– fem månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst åtta år men kortare än tio år, och
– sex månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst tio år.
(enligt LAS § 11)

Hälsningar Camilla Ländin