Tag Archives: långtidssjukskriven

Rätt till semester vid långtidsjukskrivning?

Vi har en anställd som varit sjukskriven sedan januari 2015 fram till nu, nu påbörjas rehabilitering.
År 1. fick hen 180 dagar semesterlönegrundande ersättning.
Hur blir det med År 2? Ska hen ha 180 dagar till fr o m det nya semesteråret 160401?

SVAR:
En person som är långtidssjukskriven har 180 semesterrlönegrundande dagar per intjänandeår, så svaret på din fråga är ja, han har rätt till 180 dagar även i år. Om det rör sig om en konstaterad arbetsskada är samtliga dagar semesterlönegrundande, men i övrigt gäller 180 dagar/år.

Hälsningar Camilla Ländin