Tag Archives: kvittning

Arbetsgivaren har gjort avdrag på lön som jag inte visste

Hej,
Jag är student och jobbar extra för att få lite pengar men när jag fick min lön hade de såklart dragit skatten men utöver det 400kr+ för arbetsskor jag tydligen köpt. Varken jag eller min kollega som också är ny hade fått någon information om att det var vi som stod för kostnaden. Får de göra såhär?

Svar: Ska arbetsgivaren dra av något på din lön måste du godkänna det enligt kvittningslagen 2 §. Har du inte godkänt det får arbetsgivaren inte kvitta något mot din lön. Det kan vara så att det är inskrivet i något avtal att ni ska stå för kostnaden. Har du skrivit på det så har du också godkänt det. Har du inte godkänt något har arbetsgivaren gjort fel. Har de dragit av din lön så ska de betala tillbaka på nästa lön. Kontakta din arbetsgivare eller lönekontoret och se om de kan hjälpa dig. Är du medlem i facket som student kan de flesta fackföreningar hjälpa till också så kontakta dem om du är medlem.

Hälsningar Malin Karlsson
Arbetsrättsjouren

Är jag återbetalningsskyldig om jag fått för mycket lön?

Hej,
Har varit sjukskriven sedan december 2016. All personal skulle flyttas till andra enheter och därmed nya kostnadsställen på lönesystemet from augusti 2017. Min arbetsgivare hade avslutat min sjukskrivning i augusti 2017 och betalade lön för resten av månaden och då uppstod en löneskuld. Jag är fortfarande sjukskriven. Är jag återbetalningsskyldig? Arbetsgivaren har kvittat en del av skulden under hösten utan att fråga mig. Arbetsgivaren hotar nu att lämna lönefordran till inkasso om jag inte betalar. Jag är fortfarande sjukskriven.

Svar: Kvittning mot lön får endast arbetsgivaren göra om arbetstagaren tillåter det. Har arbetsgivaren kvittat en del av din lön utan att fråga dig har arbetsgivaren gjort fel. Som arbetstagare är du skyldig att meddela om du upptäcker att du har fått för mycket lön utbetald. Har du fått fel lön utbetald är du återbetalningsskyldig. Däremot är det i den här situationen arbetsgivaren som gjort fel och därför skulle det kunna vara så att arbetsgivaren kan tänka sig efterskänka en del av skulden, dock är det inget måste att göra.

Jag rekommendera dig att kontakta facket som kan råda dig om hur situationen bäst kan lösas. De kan hjälpa dig med en eventuell överenskommelse med arbetsgivaren om återbetalning.

Hälsningar Malin Karlsson
Arbetsrättsjouren

 

Vi har betalat ut för mycket lön till våra anställda, hur ska vi göra för att korrigera utbetalningarna?

Hej,
Vi har råkat rulla ut ett felaktigt 3 månaders schema(apr-juni) till personal. Pga en felberäkning helt enkelt, har de anställda fått schema med för lite veckoarbetstid. Så de anställda har fått full månadslön fast arbetat mindre timmar än avtal. Detta märkte vi inte förrän i maj och meddelade personal. Vad gäller enligt lag? Kan vi på något sätt korrigera detta?
Vore väldigt tacksam för snabbt svar.

Hej!

Huvudregeln är att den som mottagit en felaktig utbetalning ska betala tillbaka denna men undantagen när det gäller felaktiga löneutbetalningar är beroende på om huruvida arbetstagaren varit i god tro då denna mottagit utbetalningen samt om denne hunnit rätta sig efter denna. Detta kan utläsas från en dom i Högsta Domstolen, NJA 2001 s. 353.

Så den första fråga vi bör ställa oss är om arbetstagarna kan ha varit i god tro om att lönen faktiskt var korrekt. För att avgöra det måste man se till aspekter som hur mycket pengar det faktiskt rör sig om, och om det kan vara rimligt att arbetstagarna faktiskt trodde att de fått rätt lön. Detta beror bland annat på hur många timmar som ”saknas”.  Är det så att de har jobbat 50% av vad de normalt gör och ändå fått ut 100% lön, så är det troligt att de borde ha förstått att löneutbetalningen var felaktig, handlar det däremot om 80 eller 90% kan det vara troligt att de inte har reagerat på att lönen inte korrigerats efter detta. En annan avgörande faktor är hur lätt eller svårt det varit att förstå lönebeskedet som sådant. Är det så att dessa faktorer är rimliga: de borde ha förstått att en lägre sysselsättningsgrad skulle resultera i en lägre lön och denna är av betydande art och att de borde ha förstått när de såg lönebeskedet att detta var felaktigt, så kan Kvittningslagen och återbetalning av överstigande lön komma på tal. Är det dock så att ingen av arbetstagarna har reagerat på den högre utbetalningen och har rättat sig efter den, kommer det troligen bli svårt för er att kräva tillbaka löneutbetalningarna.

 

Kvittningslagen ska säkerställa arbetstagarens rätt till att kunna planera sin ekonomi samt att se till att arbetstagaren inte hamnar i en ekonomiskt svår situation på grund av arbetsgivarens felaktiga utbetalningar. Ni meddelade personalen om felutbetalningen i maj, vilket kan ses som att det det skett inom rimlig tid, vilket är en nyckelfaktor. Ju längre tiden går, desto svårare är det att begära tillbaka pengar från arbetstagarna.

I första hand ska kvittningen ske i samråd med de anställda, s.k. frivillig kvittning (2 § Kvittningslagen). Är detta inte möjligt, kan arbetsgivaren kvitta en klar och förfallen fordran mot arbetstagaren, s.k. tvångskvittning (3 § Kvittningslagen). Detta betyder att ni då måste skriva fordran på respektive summa för respektive arbetstagare och i det fall fordringen inte betalas så får ni göra löneavdrag på arbetstagarnas löner, men inte förrän fordran är förfallen.

Att tänka på är att fordran vid kvittning inte får vara större än att arbetstagaren uppenbart kan försörja sig själv och sin familj. För att ta reda på vilken summa som är skyddad mot kvittning ska Kronofogden kontaktas i varje enskilt fall.

Det går alltså inte bara att dra av summan på nästa lön utan att arbetstagarna själva har godkänt detta.

Det kan också finnas särregleringar om detta i ert kollektivavtal, därför är det viktigt att ni först tar reda på vad som står i detta så att ni inte gör er skyldiga till kollektivavtalsbrott.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren

Kvittningsstorlek och rätt?

Hej,

Jag har en privat hyresskuld till min arbetsgivare (som inte har med mitt arbete att göra). Nu har han dragit över 50 % av min lön under lång tid, trots att jag förklarat många gånger att det är för mycket. Han har inte sökt någon kvittningssumma från kronofogden, och enligt dem får man inte egentligen dra något alls från mig eftersom jag är så lågavlönad från början. Vad kan jag göra, min AG bryr sig inte ett dugg om att jag säger ifrån, kan jag kontakta kronofogden och be dem prata med honom, eller riskerar jag att få sparken då? Tycker verkligen om mitt jobb, men tyvärr går inte chefen att prata med, Jag vill verkligen betala av min skuld, men inte med så högt belopp att jag måste låna/sälja saker för flera tusen varje månad…

Hej,

Kvittning får endast ske om arbetsgivarens fordran (den skuld du har till arbetsgivaren = arbetsgivarens fordran på dig) grundas på ett avtal mellan er som anger att betalning får ske genom kvittning. Vidare måste arbetsgivaren vända sig till Kronofogden innan arbetsgivaren genomför en kvittning. Detta för att få besked om hur stort belopp som får kvittas. Orsaken till detta är att du som arbetstagare ska vara tillförsäkrad ett så stort belopp som du behöver för ditt uppehälle. Din arbetsgivare agerar således fel och direkt i strid mot den s.k. kvittningslagen. Om din arbetsgivare inte upphör med detta kan arbetsgivaren komma att bli skadeståndsskyldig.

Jag råder dig till att tala om detta för din arbetsgivare och få denne till att ändra avdraget till sådant så att det känns okej för både dig och arbetsgivaren. Om det skulle uppstå något problem i detta är du välkommen att höra av dig till oss igen, så kan vi se om vi skulle kunna hjälpa dig på något sätt.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren

Kvittning mot semesterersättning

Hej!

Jag var tidigare anställd av XX. Där arbetade jag fram till jul för att sedan bli anställd på YY. Under min tid på XX så glömde jag en stege på ett företag där vi var och jobba. Fick aldrig tid från XX att hämta denna under arbetstid igen innan jag hann säga upp mig. Igår skulle min semesterersättning betalats ut, men det har inte kommit någon. Istället kom det ett mail där VD’n på XX berättade att jag har en innestående semesterersättning. Han ska åka ut till kunden där stegen blev kvarglömd och skriver också att om stegen inte skulle finnas kvar så dras det pengar för en ny stege på min semesterersättning som alltså inte än har betalats ut.

Min fråga är om han har rätt att göra så?

Hej,

Nej, det har han inte. Din arbetsgivare försöker här att utföra en kvittning och för detta gäller specifika regler. En kvittning kan endast ske då en arbetstagare frivilligt går med på detta eller att en tvungen kvittning kan hävdas och för det gäller att;

– arbetsgivaren ska kunna påvisa att ett avtal enligt vilket kvittningen får äga rum.
– fordran är ett skadestånd för skada som arbetstagaren vållat uppsåtligen i tjänsten.
– kvittningen får förekomma enligt ett centralt kollektivavtal.

Vad jag kan utläsa ur din beskrivning ovan har ni inte tecknat något avtal som gör dig ersättningsskyldig, ärendet gäller inte skadestånd och en kvittning, sådan som ärendet berör, torde ej finnas i gällande centralt kollektivavtal.

Skulle det uppstå en tvist, är du välkommen att återkomma till oss för vidare rådgivning.

Med vänliga hälsningar,

Sandra Jarl
Arbetsrättsjouren