Tag Archives: kortare arbetsperiod

Sjukskriven på nya jobbet, har jag rätt till ersättning?

Hej, jag är under augusti anställd på timmar med schema vilka dagar jag skall jobba, men timmarna varierar från dag till dag beroende på hur mycket det är att göra. Då min läkare vill sjukskriva mig, så undrar jag om jag har rätt till ersättning ?

Hej!

Vid kortare anställningstid än en månad måste du, för att ha rätt till sjuklön, ha börjat anställningen och därefter varit anställd under en sammanhängande tid av minst 14 dagar innan sjukdomsfallet inträffat. Du kan alltså inte påbörja ett arbete med att vara sjuk om du ska arbeta mindre än en månads tid. Ska du däremot fortsätta anställningen efter denna månad, så har du rätt till sjuklön från dag ett i anställningen.

Du har normalt sett rätt till ersättning för de timmar du är schemalagd. De första fjorton dagarna är det arbetsgivaren som betalar sjuklön, efter det är det Försäkringskassan som betalar sjukersättning.

Du måste också ha läkarintyg från och med den åttonde sjukdagen, om inte annat överenskommits.

Med vänliga hälsningar,

Molly Johansson,

Arbetsrättsjouren